Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth

Mae Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth yn sector eang a diddorol all ddarparu nifer o gyfleoedd gwaith gwahanol a gwerth chweil. Os ydych yn hoff o gymdeithasu, amgylchedd gwaith prysur a chwrdd â phobl newydd, gall cwblhau cymhwyster yn y sector hwn fod yn ddewis da i chi. Mae dewis gwych o gyrsiau ar gael i’w hastudio yn Coleg Gwent.

Dechreuwch y daith drwy gyflwyno cais am un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth!

Cyrsiau ar Safle

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Yn dechrau Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Still not sure if this subject is for you?

Contact us on 01495 333597 / 07485 314832
or email pla@coleggwent.ac.uk