Lefel A

a levels banner

Dewis gwych, addysg wych, dyfodol gwych.

Yn 2020, roedd ein cyfradd lwyddo gyffredinol, sef 99.9%, felly gallwch fod yn ffyddiog y byddwch yn cael addysg o safon, cymorth rhagorol, a phrofiad dysgu heb ei ail.

Gallwch astudio cyrsiau Lefel A ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent, campws Crosskeys a Pharth Dysgu Torfaen.

Gallwch astudio cymwysterau Lefel AS dros gyfnod o flwyddyn, a gallwch wneud cais i astudio dau bwnc Lefel AS yn ystod y flwyddyn.

Fodd bynnag, os Lefel A yw eich cam nesaf, ystyriwch astudio pedwar Pwnc AS yn y flwyddyn gyntaf, a gollwng un pwnc yn eich blwyddyn olaf er mwyn ichi gyrraedd tri chymhwyster Lefel A llawn. Mae hon yn llwyfan wych ar gyfer mynd i brifysgol neu fentro i’r byd gwaith.

Bydd eich nod terfynol, eich angerdd a’ch sgiliau yn penderfynu pa lwybr sydd orau ar eich cyfer chi. Cychwynnwch eich stori lwyddiant gyda ni heddiw!

Cysylltwch â’n tîm Recriwtio Myfyrwyr am ragor o wybodaeth.

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celf ac roeddwn yn awyddus i barhau â’r pwnc yn coleg. Roedd Coleg Gwent yn fwy hyblyg na chweched dosbarth o ran fy newis pynciau Safon Uwch. Mae’r #coleg wedi fy helpu i weithio hyd eithaf fy ngallu ac mae’n hynod gefnogol.

Lauren Lilley
A Level Art

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau