Peirianneg Modurol

Gydag ystod o gyrsiau i ddewis ohonynt, gallai cwrs cerbyd modurol helpu i roi nifer o wahanol yrfaoedd ar ben y ffordd. Os ydych yn mwynhau gweithio gyda cherbydau yna gallai ennill cymhwyster cydnabyddedig eich helpu i ddod yn gymwys a throi eich diddordeb yn swydd newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu’r sgiliau modern sydd eu hangen i ofalu am gerbydau hybrid a thrydanol, mae gennym ddigonedd o ddewis ar gael. Neu efallai eich bod eisiau rhoi sglein ar eich sgiliau gofal cerbydau traddodiadol – mae rhywbeth i bawb yn Coleg Gwent. Ymgeisiwch nawr i gychwyn ar un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Peirianneg Modurol.

Cyrsiau ar Safle

IMI Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Hybrid/Trydan Lefel 2

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Atgyweirio ac Ailosod Cerbyd Trydan/Hybrid Lefel 3

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832