Peirianneg a Modurol

engineering automotive banner

Pa un ai fod gennych ddiddordeb mewn ceir a beiciau modur, neu rydych eisiau ail-hyfforddi fel trydanwr...

Gallwn gynnig cyrsiau rhan amser sy’n addas i chi!

Mireiniwch eich sgiliau yn ein gweithdai o’r radd flaenaf, defnyddio offer llaw ac offer peiriannol, yn ogystal â pheiriannau a reolir gyda chyfrifiadur a phrototeipio cyflym.

Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau Lefel Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Ionawr 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau Lefel Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 29 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniad mewn Rheolaeth Canolfan Brawf MOT Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Rhagfyr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniadau a Thystysgrifau mewn Sgiliau Weldio Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Chwefror 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

EAL Diploma NVQ Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Uwch Dechnegydd Panel (ATA yn Flaenorol) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Hydref 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Hydref 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Wella Busnes

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 24 Mai 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn beiciau modur, yna ymgeisiwch – mae’n gwrs gwych.

Daniel Pegg
Motorcycle Maintenance and repair

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau