Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

media photography banner

Ydych chi’n greadigol? Os felly mae yna gyfoeth o gyfleoedd ar gael i chi. Dylunio ffasiwn, celf, ffotograffiaeth, animeiddio, mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein tiwtoriaid arbenigol, y mae llawer ohonynt yn gweithio fel artistiaid, a dyluniwch ddyfodol disglair i chi’ch hun.

Celf a Dylunio

Mae ein cyrsiau celf a dylunio yn cynnig blas i chi o ddisgyblaethau sy’n gysylltiedig â chelf fel y gallwch benderfynu pa faes yr hoffech chi arbenigo ynddo yn y dyfodol.

Y Cyfryngau Creadigol

Mae gyrfaoedd yn y Cyfryngau Creadigol yn aml yn brysur ac yn gystadleuol iawn. Mae’r diwydiant bob amser yn newid ac mae’n cwmpasu ystod eang o sectorau gan gynnwys hysbysebu, dylunio, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth, ffasiwn, y celfyddydau, ffotograffiaeth, cyhoeddi, radio, teledu a mwy!

Y Cyfryngau Rhyngweithiol

Sut mae eich sgiliau gweithio mewn tîm? Mae rhannu gwybodaeth a thaflu syniadau yn hanfodol i unrhyw brosiect a disgwylir i bawb gyfrannu. Rhaid i bobl sy’n cael eu cyflogi yn y sector hwn fedru cyfathrebu’n glir a deall gofynion ei gilydd. Mewn cymdeithas sy’n ddibynnol iawn ar dechnoleg, mae’r sector hwn yn parhau i dyfu gan gynnig gyrfaoedd mewn animeiddio, dylunio gwe, datblygu gemau, dylunio apiau symudol ac effeithiau arbennig.

Ffotograffiaeth

Gyda’r datblygiadau mewn technoleg a thechnoleg smart, mae ffotograffiaeth yn faes gwaith hynod greadigol a deinamig i weithio ynddo. Stiwdio, llawrydd, dogfennol, artistig, chwaraeon, bwyd, pensaernïaeth, marchnata a ffasiwn – dim ond rhai o’r arbenigeddau y gallwch chi greu gyrfa ynddynt, gan ddechrau ar ein cyrsiau ffotograffiaeth. Mae’r holl gyrsiau yn canolbwyntio ar ffotograffiaeth ddigidol.

Ffasiwn

Mae mwy i yrfa mewn ffasiwn na chyffro a swyn y ‘catwalk’. Mae’n ddiwydiant sy’n newid yn gyson ac mae angen gweithwyr proffesiynol sy’n gallu ymateb i’w heriau. O farchnata a rheoli, i brynu a hyrwyddo, cymhwyster mewn ffasiwn yw eich cam cyntaf tuag at yrfa fywiog a chyffrous.

Arddangosiadau ac arddangosfeydd myfyrwyr

Pob blwyddyn mae’r campysau yn cynnal arddangosfeydd diwedd blwyddyn, sy’n gyfle gwych i ffrindiau, teulu a’r cyhoedd i weld gwaith y myfyrwyr.

Mae gan y Coleg gysylltiadau â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg, sy’n rhoi profiad ehangach a chyfleoedd dilyniant cadarn i fyfyrwyr.

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwella Sgiliau mewn Ffotograffiaeth

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyfoethogi eich Sgiliau Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 02 Chwefror 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

BTEC Dyfarniad mewn Technegau Celf ar gyfer Datblygiad Personol Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Hydref 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwaith Crosio i Ddechreuwyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Busnes Dronau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Mehefin 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Blodeuwriaeth

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Mawrth 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Blodeuwriaeth

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 23 Chwefror 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 30 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i ddylunio gwefannau

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gwau i Ddechreuwyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth Tirlun

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 29 Mehefin 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Photoshop i ddechreuwyr

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Cynnydd mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Chwefror 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Cynnydd mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 23 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sgiliau Gwnïo i Ddechreuwyr a Rhai sy'n Gwella - Bod yn Wenyn Gwnïo Cymreig

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sgiliau Gwnïo i Ddechreuwyr a Rhai sy'n Gwella - Bod yn Wenyn Gwnïo Cymreig

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 27 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celf ac roeddwn yn awyddus i barhau â’r pwnc yn coleg. Roedd Coleg Gwent yn fwy hyblyg na chweched dosbarth o ran fy newis pynciau Safon Uwch. Mae’r #coleg wedi fy helpu i weithio hyd eithaf fy ngallu ac mae’n hynod gefnogol.

Lauren Lilley
Celf Lefel A

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau