Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

media photography banner

Os ydych chi’n ffotograffydd brwdfrydig, neu eisiau gwella eich sgiliau gwaith nodwydd...

Coleg Gwent yw’r lle perffaith i roi cychwyn arni!

Mae gennym diwtoriaid arbenigol ac amgylcheddau dysgu cyfforddus, ac mae ein hystod o gyrsiau creadigol yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau newydd ochr yn ochr â phobl o’r un anian.

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth Amgen

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 25 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cerameg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cerameg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cerameg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwaith Crosio i Ddechreuwyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 18 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gwaith Crosio Lefel Canolradd

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Liv

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Liv

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Liv

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Blodeuwriaeth

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Blodeuwriaeth

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Gemwaith

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Gemwaith

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Gemwaith

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Y Celfyddydau Perfformio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Y Celfyddydau Perfformio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Y Celfyddydau Perfformio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Photoshop i ddechreuwyr

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 07 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Printiau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Printiau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Printiau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Tecstilau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Tecstilau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Tecstilau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Celfyddyd Trin Gwallt a Cholur y Cyfryngau (Oedolion) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth Colodion Plât Gwlyb

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celf ac roeddwn yn awyddus i barhau â’r pwnc yn coleg. Roedd Coleg Gwent yn fwy hyblyg na chweched dosbarth o ran fy newis pynciau Safon Uwch. Mae’r #coleg wedi fy helpu i weithio hyd eithaf fy ngallu ac mae’n hynod gefnogol.

Lauren Lilley
Celf Lefel A

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau