Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

media photography banner

Ydych chi’n greadigol? Os felly mae yna gyfoeth o gyfleoedd ar gael i chi. Dylunio ffasiwn, celf, ffotograffiaeth, animeiddio, mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein tiwtoriaid arbenigol, y mae llawer ohonynt yn gweithio fel artistiaid, a dyluniwch ddyfodol disglair i chi’ch hun.

Mae ein cyrsiau celf a dylunio yn cynnig blas i chi o ddisgyblaethau sy’n gysylltiedig â chelf fel y gallwch benderfynu pa faes yr hoffech chi arbenigo ynddo yn y dyfodol.

Mae gyrfaoedd yn y Cyfryngau Creadigol yn aml yn brysur ac yn gystadleuol iawn. Mae’r diwydiant bob amser yn newid ac mae’n cwmpasu ystod eang o sectorau gan gynnwys hysbysebu, dylunio, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth, ffasiwn, y celfyddydau, ffotograffiaeth, cyhoeddi, radio, teledu a mwy!

Sut mae eich sgiliau gweithio mewn tîm? Mae rhannu gwybodaeth a thaflu syniadau yn hanfodol i unrhyw brosiect a disgwylir i bawb gyfrannu. Rhaid i bobl sy’n cael eu cyflogi yn y sector hwn fedru cyfathrebu’n glir a deall gofynion ei gilydd. Mewn cymdeithas sy’n ddibynnol iawn ar dechnoleg, mae’r sector hwn yn parhau i dyfu gan gynnig gyrfaoedd mewn animeiddio, dylunio gwe, datblygu gemau, dylunio apiau symudol ac effeithiau arbennig.

Gyda’r datblygiadau mewn technoleg a thechnoleg smart, mae ffotograffiaeth yn faes gwaith hynod greadigol a deinamig i weithio ynddo. Stiwdio, llawrydd, dogfennol, artistig, chwaraeon, bwyd, pensaernïaeth, marchnata a ffasiwn – dim ond rhai o’r arbenigeddau y gallwch chi greu gyrfa ynddynt, gan ddechrau ar ein cyrsiau ffotograffiaeth. Mae’r holl gyrsiau yn canolbwyntio ar ffotograffiaeth ddigidol.

Mae mwy i yrfa mewn ffasiwn na chyffro a swyn y ‘catwalk’. Mae’n ddiwydiant sy’n newid yn gyson ac mae angen gweithwyr proffesiynol sy’n gallu ymateb i’w heriau. O farchnata a rheoli, i brynu a hyrwyddo, cymhwyster mewn ffasiwn yw eich cam cyntaf tuag at yrfa fywiog a chyffrous.

Fel artist colur, byddech chi’n gwneud colur ac yn steilio gwallt unrhyw un sy’n ymddangos o flaen camera neu gynulleidfa fyw. Gallech weithio mewn ffilm, ar y teledu, yn y theatr, mewn cyngherddau, sesiynau ffotograffiaeth neu sioeau ffasiwn.  O steil naturiol ar gyfer y teledu, i ddefnyddio wigiau a gwallt gosod ar gyfer dramâu cyfnod neu ddefnyddio prosthetigau ar gyfer cynyrchiadau arswyd – nid yw bywyd artist colur byth yn ddiflas.  Gallech weithio ar eich pen eich hun, neu gynorthwyo cydweithiwr, neu fod yn rhan o dîm dylunio gwallt a cholur mwy. Mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw!

Arddangosiadau ac arddangosfeydd myfyrwyr

Pob blwyddyn mae’r campysau yn cynnal arddangosfeydd diwedd blwyddyn, sy’n gyfle gwych i ffrindiau, teulu a’r cyhoedd i weld gwaith y myfyrwyr.

Mae gan y Coleg gysylltiadau â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg, sy’n rhoi profiad ehangach a chyfleoedd dilyniant cadarn i fyfyrwyr.

play
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

AIM Diploma mewn Sgiliau ar gyfer Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol a Dylunio (Celf a Dylunio, Crefft, Cerddoriaeth, Perfformio a Digwyddiadau, y Cyfryngau a Ffotograffiaeth a Chyflogadwyedd) Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BA – Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Celf a'r Cyfryngau Creadigol Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Celf a'r Cyfryngau Creadigol Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cenedlaethol 540 mewn Ymarfer Celf a Dylunio Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio - Gemau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Darlunio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 23 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celf a Dylunio Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Technegol Caergrawnt yn y Cyfryngau Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Technegol Caergrawnt yn y Cyfryngau Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Technegol Caergrawnt yn y Cyfryngau Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Atodol Technegol Caergrawnt yn y Cyfryngau Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Celf a Dylunio (Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth, Ffasiwn a Thecstiliau) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Celf a Dylunio Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Celf a Dylunio Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Dylunio Digidol a Thechnoleg Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Esports (Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol) Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Dylunio Gemau Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Diploma mewn Astudiaethau Sylfaenol (Celf a Dylunio) Lefel 3/4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celf ac roeddwn yn awyddus i barhau â’r pwnc yn coleg. Roedd Coleg Gwent yn fwy hyblyg na chweched dosbarth o ran fy newis pynciau Safon Uwch. Mae’r #coleg wedi fy helpu i weithio hyd eithaf fy ngallu ac mae’n hynod gefnogol.

Lauren Lilley
A Level Art

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau