Cyfrifeg, Busnes
a’r Gyfraith

business law banner

Mae'r Ystafell Bwrdd yn barod...

Mae’r byd busnes yn symud yn gyflym. Mae’n gyffrous ac yn egnïol. Os ydych yn barod am y daith, mae gennym gwrs ar eich cyfer chi. Efallai eich bod wedi rhoi eich bryd ar weithio i gorfforaeth fawr, neu eisiau cychwyn un eich hun; mae pawb yn cychwyn yn rhywle. Felly, beth am gychwyn yma?

Busnes

Mae bywyd modern ar y cyfan yn cael ei reoli gan fusnes. Mae’r cwrs hwn yn trafod y byd busnes amrywiol, gan roi’r llwyfan i chi arbenigo yn eich maes o arbenigedd neu ddiddordeb yn y brifysgol neu yn y gwaith.

Marchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, rheoli, masnachu, yswiriant a bancio… mae’r byd busnes o fewn eich cyrraedd!

Rheoli Cyfrifon

Mae’n llawer mwy na rhifau a thaenlenni. Gallwch astudio mewn busnes, ymarfer neu fancio, ac unwaith y byddwch yn gymwys gwelir cyfrifwyr siartredig yn gweithio ar lefel uwch ledled y byd.  Gallwch fod yn arbenigwr cyllidol yng nghanol pob maes o fewn busnes.

Mae’r cyfrifwr cyfoes yn gweithio mewn sawl maes, o adferiad corfforaethol ac ymgynghori i gyfrifo fforensig. Gallant fod yn gweithio ar draws y byd, o Ynysoedd y Cayman i Frasil. I ble fydd eich cwrs cyfrifo yn eich arwain chi?

Y Gyfraith

Peidiwch â thorri’r gyfraith! Maes astudiaeth amrywiol a hynod o ddiddorol fyddai’n eich arwain chi i weithio mewn cwmni cyfreithiol, llywodraeth leol, adran gyfreithiol neu yn y llysoedd. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ddod o hyd i’ch maes arbenigol, o ysgariad a phrofedigaeth i symud tŷ ac arestio.

Porwch drwy ein cyrsiau isod neu cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

play
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

AAT Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Astudiaethau Busnes Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Roedd yn rhaid i mi roi’r gorau i fy ngyrfa mewn peirianneg oherwydd rhesymau iechyd. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn rhifau erioed ac roedd y coleg yn gymorth mawr i mi ddychwelyd at #addysg. Unwaith y byddaf wedi cwblhau fy nghwrs rwy’n gobeithio astudio lefel 7 yn y #brifysgol.

Ashley Garland
Accounting Level 2

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau