Cyfrifeg, Busnes a Rheolaeth

business law banner

Cyfoethogwch wybodaeth eich busnes gydag un o’n cyrsiau Cyfrifeg, Busnes neu yn y Rheolaeth

P’un a ydych yn dymuno cymhwyso fel cyfrifydd trwy gymhwyster AAT neu wella’ch sgiliau cadw cyfrifon ar gyfer eich busnes eich hun, mae gennym gyrsiau sy’n gweddu i amrywiaeth o anghenion.

Ar ben hyn, mae mwy o ofyn am swyddi mewn gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru i’r dyfodol, felly mae’n bosib y bydd ystod lawn o gyfleoedd swyddi ar gael i chi.

Busnes

Mae bywyd modern ar y cyfan yn cael ei reoli gan fusnes. Mae’r cwrs hwn yn trafod y byd busnes amrywiol, gan roi’r llwyfan i chi arbenigo yn eich maes o arbenigedd neu ddiddordeb yn y brifysgol neu yn y gwaith.

Marchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, rheoli, masnachu, yswiriant a bancio… mae’r byd busnes o fewn eich cyrraedd!

Rheoli Cyfrifon

Mae’n llawer mwy na rhifau a thaenlenni. Gallwch astudio mewn busnes, ymarfer neu fancio, ac unwaith y byddwch yn gymwys gwelir cyfrifwyr siartredig yn gweithio ar lefel uwch ledled y byd.  Gallwch fod yn arbenigwr cyllidol yng nghanol pob maes o fewn busnes.

Mae’r cyfrifwr cyfoes yn gweithio mewn sawl maes, o adferiad corfforaethol ac ymgynghori i gyfrifo fforensig. Gallant fod yn gweithio ar draws y byd, o Ynysoedd y Cayman i Frasil. I ble fydd eich cwrs cyfrifo yn eich arwain chi?

Y Gyfraith

Peidiwch â thorri’r gyfraith! Maes astudiaeth amrywiol a hynod o ddiddorol fyddai’n eich arwain chi i weithio mewn cwmni cyfreithiol, llywodraeth leol, adran gyfreithiol neu yn y llysoedd. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ddod o hyd i’ch maes arbenigol, o ysgariad a phrofedigaeth i symud tŷ ac arestio.

Porwch drwy ein cyrsiau isod neu cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 15 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 08 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 08 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 15 Mai 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 15 Mai 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Mai 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 29 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 29 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 20 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44
Dyddiad cychwyn: 08 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Llantarnam Grange Cwmbran NP44
Dyddiad cychwyn: 08 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Llantarnam Grange Cwmbran NP44
Dyddiad cychwyn: 19 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Busnes

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Roedd yn rhaid i mi roi’r gorau i fy ngyrfa mewn peirianneg oherwydd rhesymau iechyd. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn rhifau erioed ac roedd y coleg yn gymorth mawr i mi ddychwelyd at #addysg. Unwaith y byddaf wedi cwblhau fy nghwrs rwy’n gobeithio astudio lefel 7 yn y #brifysgol.

Ashley Garland
Cyfrifeg Lefel 2

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau