Lefel A

a levels banner

Dewis gwych, addysg wych, dyfodol gwych.

Yn 2020, roedd ein cyfradd lwyddo gyffredinol, sef 99.9%, felly gallwch fod yn ffyddiog y byddwch yn cael addysg o safon, cymorth rhagorol, a phrofiad dysgu heb ei ail.

Gallwch astudio cyrsiau Lefel A ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent, campws Crosskeys a Pharth Dysgu Torfaen.

Gallwch astudio cymwysterau Lefel AS dros gyfnod o flwyddyn, a gallwch wneud cais i astudio dau bwnc Lefel AS yn ystod y flwyddyn.

Fodd bynnag, os Lefel A yw eich cam nesaf, ystyriwch astudio pedwar Pwnc AS yn y flwyddyn gyntaf, a gollwng un pwnc yn eich blwyddyn olaf er mwyn ichi gyrraedd tri chymhwyster Lefel A llawn. Mae hon yn llwyfan wych ar gyfer mynd i brifysgol neu fentro i’r byd gwaith.

Bydd eich nod terfynol, eich angerdd a’ch sgiliau yn penderfynu pa lwybr sydd orau ar eich cyfer chi. Cychwynnwch eich stori lwyddiant gyda ni heddiw!

Cysylltwch â’n tîm Recriwtio Myfyrwyr am ragor o wybodaeth.

play
share
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

CBAC / OCR Addysg Gorfforol UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC / OCR Addysg Gorfforol UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC / OCR Addysg Gorfforol UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Economeg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Economeg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Ffilm UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffrangeg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Dylunio Graffeg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Dylunio Graffeg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cerddoriaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cerddoriaeth UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cerddoriaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Sbaeneg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Sbaeneg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymraeg UG/U Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymraeg UG/U Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif/Diploma mewn Troseddeg Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif/Diploma mewn Troseddeg Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif/Diploma mewn Troseddeg Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celf ac roeddwn yn awyddus i barhau â’r pwnc yn coleg. Roedd Coleg Gwent yn fwy hyblyg na chweched dosbarth o ran fy newis pynciau Safon Uwch. Mae’r #coleg wedi fy helpu i weithio hyd eithaf fy ngallu ac mae’n hynod gefnogol.

Lauren Lilley
A Level Art

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau