Gwasanaethau Cymorth

Cyngor Gyrfaol

Ansicr ynglŷâ pha yrfa fyddai’n gweddu orau i chi? Neu’n cael trafferth gwybod pa gwrs i’w ddilyn i’ch helpu i gael swydd eich breuddwydion? Gall Coleg Gwent helpu!  

Gwnewch ein Cwis Buzz i sefydlu eich math o bersonoliaeth a chael argymhellion personol ar gyfer swyddi, pynciau i’w hastudio a hyd yn oed cynghorion i’ch helpu i weithio’n well. 

Neu edrychwch ar ein teclyn Llwybrau Gyrfa sy’n rhoi llawer o wybodaeth ar y gwahanol swyddi sydd ar gael i chi a gwybodaeth ynglŷâ’r pynciau gorau i’w dewis i’ch helpu i gyrraedd yno.