En

Llwybrau Gyrfa

Oes gennych chi syniad ynglŷn â’r swydd neu sector yr hoffech weithio ynddo ond yn ansicr ynghylch sut i gyrraedd yno? Neu efallai bod gennych ddiddordeb brwd mewn maes penodol ond yn ansicr ynglŷn â pha swyddi sydd ar gael?

Gall ein teclyn Llwybrau Gyrfa eich helpu i chwilota trwy eich opsiynau a dod o hyd i wahanol swyddi, yn ogystal â’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gyrraedd yno. Hefyd, gallwch edrych ar wybodaeth ddefnyddiol fel cyflog ac argaeledd rolau.

Dewiswch sector o’r rhestr isod i gychwyn arni.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.