Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Hairdresser, masseuse and

Efallai eich bod eisiau agor eich salon harddwch eich hun, efallai eich bod eisoes eisiau gweithio fel triniwr gwallt, neu efallai mai colur theatrig sy’n apelio atoch chi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y sector gwallt a harddwch sy’n newid o hyd, gallwn ddarparu dewis eang o gyrsiau i sicrhau eich bod yn cael y cymwysterau sydd eu hangen arnoch, o sgiliau trin gwallt sylfaenol i wybodaeth therapi cyflenwol fodern.

Mae ein cyrsiau trin gwallt a therapi harddwch hefyd yn cynnig llawer mwy, gydag ystod eang o dechnegau penodol a hyfforddiant ar gael i’ch helpu i arbenigo yn y maes sydd o ddiddordeb i chi yn y diwydiant sy’n tynnu eich sylw fwyaf. Mae cyrsiau ar gael ar lefelau 1, 2 a 3, sy’n golygu bod rhywbeth at ddant pawb.

Chwythsychu

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Dylunio Celf Corff

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 28 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Dylunio Celf Corff

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

City & Guilds Gwobr mewn Technoleg Ewinedd Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Barbro Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Barbro Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Barbro Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds City & Guilds Diploma mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds City & Guilds Diploma mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt (Oedolion) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Trin Gwallt Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Gweld y cwrs

City & Guilds NVQ Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Gweld y cwrs

Gwallt i Rieni (Steilio Gwallt Rhiant a Phlant)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Barbro i ddechrewyr

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 16 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Barbro i ddechrewyr

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 07 Chwefror 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Dylino'r Corff

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 02 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Beintio Wynebau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Celf Henna

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Golur Parti

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Adweitheg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 16 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Ionawr 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Triniaethau i'r Amrannau a'r Aeliau Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif VTCT mewn Tylino Pen Indiaidd Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Therapïau Cyflenwol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Adweitheg Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Celfyddyd Trin Gwallt a Cholur y Cyfryngau (Oedolion) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Colur Theatrig ac i'r Cyfryngau Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sicrhewch eich bod yn teimlo’n gyffyrddus â’r amgylchedd; astudiais i fy nwy flynedd gyntaf mewn coleg arall cyn trosglwyddo i’r coleg hwn oherwydd roedd well gen i’r fan yma.

Elle Rogers
L3 Beauty student

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau