Trin Gwallt a Therapi Harddwch

beauty banner

Ydych chi ffansi ymuno â’r ‘gweithwyr hapusaf yn y DU’ yn ôl sawl arolwg cenedlaethol? Yna rhowch y sgiliau, y profiad a’r ymdrech i chi’ch hun i lwyddo ym myd amrywiol a chyffrous trin gwallt neu therapi harddwch.

Trin Gwallt

Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn wych wrth gyfuno sgiliau cyfathrebu rhagorol, dawn greadigol a sylw i fanylion ac yn gallu cynnal yr ymgynghoriadau cleient hollbwysig hynny a chwblhau steiliau gyda sgil a dod yn steilydd hyfedr a llwyddiannus.

Therapi Harddwch

Peidiwch byth â thanbrisio therapydd harddwch da! Mae’r teimlad rhyfeddol y gallwch ei roi i bob cleient yn amhrisiadwy.  Ond nid ydych wedi’ch cyfyngu i’r ystafell harddwch neu’r bar ewinedd yn unig. Gallwch gamu allan o’r salon a dilyn gyrfa yn y maes ymgynghoriaeth harddwch neu brynu neu werthu cynnyrch harddwch. Pob blwyddyn mae graddedigion Coleg Gwent yn mynd ymlaen i weithio ar longau mordaith sy’n rhoi’r cyfle i deithio wrth weithio yn y diwydiant gwerth chweil hwn.

Therapïau Cyflenwol

Sector arloesol sy’n tyfu, mae gyrfaoedd mewn iechyd cyfannol a lles yn rhoi llawer o foddhad. Mae yna alw mawr am therapyddion medrus, cymwysedig mewn ystod o therapïau – o aromatherapi i adweitheg i dylino.  Byddwch yn ennill sgiliau a thechnegau ymarferol wedi’u hategu gan y theori sylfaenol.

Colur Theatraidd

Fel artist colur, byddech chi’n gwneud colur ac yn steilio gwallt unrhyw un sy’n ymddangos o flaen camera neu gynulleidfa fyw. Gallech weithio mewn ffilm, ar y teledu, yn y theatr, mewn cyngherddau, sesiynau ffotograffiaeth neu sioeau ffasiwn.  O steil naturiol ar gyfer y teledu, i ddefnyddio wigiau a gwallt gosod ar gyfer dramâu cyfnod neu ddefnyddio prosthetigau ar gyfer cynyrchiadau arswyd – nid yw bywyd artist colur byth yn ddiflas.  Gallech weithio ar eich pen eich hun, neu gynorthwyo cydweithiwr, neu fod yn rhan o dîm dylunio gwallt a cholur mwy. Mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw!

Barbro i ddechrewyr

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Chwythsychu

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Gwallt i Fyny

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Dorri Gwallt

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Bermio Gwallt

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Triniaethau Dwylo i Ddechrewyr

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 23 Medi 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Amrannau Parhaol ac Arlliwio Amrannau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 08 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Dylunio Celf Corff Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 23 Mawrth 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 27 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Colur Theatrig ac i'r Cyfryngau Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 08 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Harddu Ewinedd gan ddefnyddio Gel Uwchfioled Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 07 Hydref 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad Rhoi Colur Sylfaenol Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Sicrhewch eich bod yn teimlo’n gyffyrddus â’r amgylchedd; astudiais i fy nwy flynedd gyntaf mewn coleg arall cyn trosglwyddo i’r coleg hwn oherwydd roedd well gen i’r fan yma.

Elle Rogers
L3 Beauty student

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau