Adeiladu

construction

Mae ein cyrsiau adeiladu rhan amser yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Mae digon o ddewis ar gyfer unigolion sy’n frwd dros DIY ac sy’n awyddus i wella eu sgiliau gyda chyrsiau fel Cynnal a Chadw Cartref Sylfaenol a’n cwrs hynod boblogaidd, Merched yn y Diwydiant Adeiladu. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant adeiladu, p’un a ydych yn dymuno ennill cymhwyster diogelwch at ddibenion cydymffurfio, neu eisiau uwchsgilio drwy gwrs Peirianneg Sifil.

Gyda gweithdai wedi’u cyfarparu’n dda, yn ogystal â dewis o leoliadau hyblyg oddi ar y safle, gallwn fodloni anghenion ystod eang o ddysgwyr. Adeiladu yw’r 5ed diwydiant mwyaf yng Nghymru, felly mae astudio cymhwyster yn y sector llewyrchus hwn yn ddewis ardderchog.

BTEC Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

BTEC Peirianneg Sifil (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle - Gloywi (SMSTS-R) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Gorffennaf 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Gosod Trydan Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Fy nod hirdymor yw dod yn Swyddog Iechyd a Diogelwch neu’n Rheolwr Gyfarwyddwr hyd yn oed. Bu’n freuddwyd gen i erioed ac mae mynychu’r cwrs hwn yn fy helpu i ddatblygu yn fy ngyrfa. Rwy’n hoff iawn o’r arddull addysgu gan iddo gynnal fy ngallu i ganolbwyntio a’m helpu i fwynhau’r hyn oeddwn yn ei ddysgu.

Shakira Reardon
Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon