Dysgu

Career Colleges

Career Colleges logoRydych chi eisiau ennill eich cymwysterau er mwyn eich helpu chi i gael y swydd a’r yrfa y dymunwch. Felly, mae’n gwneud synnwyr y dylai eich cyrsiau gael eu dylunio gyda chyflogwyr, fel bod gennych y sgiliau sydd eu hangen arnynt.

Dyma lle mae Career College yn bwysig – a Coleg Gwent yw’r unig Career College yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn Iechyd a Gofal neu Dechnolegau Digidol, mae gennym y cyrsiau sydd eu hangen arnoch wedi’u creu mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

Beth sy'n gwneud Career College yn wahanol?

Mae cyrsiau Career College wedi’u dylunio’n benodol gyda chyflogwyr, fel gall myfyrwyr gymryd rhan mewn prosiectau go iawn y diwydiant ac ennill profiad amhrisiadwy yn y gweithle. Mewn geiriau eraill, rydych chi’n dysgu YN UNION beth sydd ei angen ar gwmnïau gan gyflogeion posibl, a gwarantu gris i chi ar yr ysgol yrfa. Mewn gwirionedd, mae nifer o fyfyrwyr ar gyrsiau cyffelyb wedi mynd ymlaen i brentisiaethau, y Brifysgol a chyflogaeth.

Pa gyrsiau sydd ar gael?

2 students on a computer

Technolegau Digidol

Technoleg ddigidol yw, yn llythrennol, y dyfodol. Mae wastad yn tyfu a newid, ac mae cwmnïau yn daer am ymgeiswyr sy’n feistri ar dechnoleg i’w helpu nhw aros ar y blaen. Gallwch ennill hyd at £55,000 fel Rheolwr Rhwydwaith Cyfrifiadur – a gallwn ni roi’r cymwysterau perthnasol i chi i roi hwb i’ch gyrfa.

Learners in lab coats

Gwyddorau Iechyd

Wrth i’r boblogaeth heneiddio, mae mwy o alw ar y gwasanaethau iechyd nag erioed. Mae Gwyddorau Iechyd yn cynnig cymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferol, ac mae’n agor drysau at nifer o yrfaoedd yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o Dechnegydd Theatr Ysbyty i Radiolegwr. Felly, os hoffwch chi weld eich hun yn gweithio o fewn y sector hwn, dyma’r cychwyn gorau posib i chi.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio i fodloni’r diffyg sgiliau yn Ne Cymru. Dyma pam ein bod yn cydweithio â chwmnïau megis Amazon, DVLA a Cisco, i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr i chi a’ch paratoi chi ar gyfer y byd gwaith.

Ai Coleg Gwent yn unig sy'n cynnig y cyrsiau hyn?

Coleg Gwent yw’r unig goleg yng Nghymru sy’n cynnig y cyrsiau hyn. Byddwch yn dysgu gan gyflogwyr lleol yn eu hamgylchedd gwaith ac yn cael mentora agos gan ein darlithwyr profiadol.

play