Llwyddwch y mis Ionawr hwn

Gwnewch yn siŵr y bydd 2022 yn flwyddyn werth chweil a chofrestrwch nawr!

Ydych chi’n teimlo nad yr ysgol yw’r lle i chi? Ydych chi’n awyddus i newid gyrfa, cael dyrchafiad neu ddatblygu un o’ch diddordebau hamdden? Does dim rhaid ichi aros tan fis Medi – ymunwch â ni ym mis Ionawr, yr adeg ddelfrydol i fynd i’r afael â her newydd!

Beth am gymryd y cam ychwanegol hwnnw gyda’n hamrywiaeth eang o gyrsiau dydd rhan-amser, cyrsiau nos a chyrsiau rhan-amser uwch – bydd modd i bob un ohonyn nhw weithio o gwmpas eich bywyd prysur.

Mae ein cyrsiau rhan-amser estynedig wedi’u hariannu’n llwyr, felly gallwch ennill cymhwyster amser llawn mewn cyn lleied â 12-20 awr yr wythnos (ar gyfartaledd, gan ddibynnu ar y cwrs a ddewiswch), a hynny’n RHAD AC AM DDIM!

Edrychwch ar ein cyrsiau

Os oes gennych gwestiynau’n ymwneud â’r cyrsiau, y cymorth ariannol neu’r broses ymgeisio, mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr yma i’ch helpu. Cysylltwch â’r tîm heddiw ar helo@coleggwent.ac.uk neu 01495 333777.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau ar gyfer cyrsiau mis Ionawr cyn ac ar ôl cyfnod y Nadolig. Felly, peidiwch ag oedi – byddwn yn siŵr o gysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn, yn barod gyfer eich cwrs ym mis Ionawr!

Ydych chi’n awyddus i ymuno â ni ym mis Medi? Dewch i ddarganfod cannoedd o gyrsiau amser llawn, cyrsiau rhan-amser a chyrsiau addysg uwch a gweld sut y gallwch Lwyddo!

Mae rhagor o gyrsiau yn cael eu hychwanegu!  Felly, os nad ydych yn dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano nawr, dewch yn ôl yn gyson i wirio.

Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Adeiladu

Peirianneg a Modurol

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Iechyd a Gofal

Diddordebau a Sgiliau Bywyd

Ffotograffiaeth a Photoshop

Chwaraeon, Ffitrwydd a Gwasanaethau Cyhoeddus

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau