Dechreuwch arni ym mis Ionawr

Dechreuwch arni ym mis Ionawr

Ydych chi eisiau dechrau fis Ionawr yma? Cofrestrwch nawr!

Efallai eich bod yn meddwl dysgu sgil newydd neu newid cyfeiriad.  Efallai eich bod wedi gadael ysgol yn yr haf ac wedi bod yn pendroni beth i’w wneud nesaf.

Newyddion da; nid oes angen ichi ddisgwyl tan fis Medi i gymryd y cam nesaf – gallwch gofrestru heddiw ac ymuno â ni ym mis Ionawr 2020, yr amser perffaith ichi ddechrau her newydd!

Yn well fyth, nid oes rhaid i’n cyrsiau llawn amser am ddim gael eu cynnal pum diwrnod yr wythnos, sy’n golygu bod y coleg yn fwy hyblyg nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Os ydych yn dechrau ym mis Ionawr, gall ein cyrsiau addysg uwch eich symud ymlaen i brifysgol erbyn yr haf.  Cysylltwch â’n tîm Recriwtio Myfyrwyr am ragor o fanylion.

Os nad yw mis Ionawr yn opsiwn i chi, mae gennym hefyd ystod eang o gyrsiau rhan amser yn dechrau drwy gydol y flwyddyn.

Felly ewch amdani! Cymrwch gip ar ein cyrsiau llawn amser am ddim, sy'n dechrau ym mis Ionawr, a gwnewch gais nawr:

City & Guilds NVQ Certificate in Hospitality Services Level 1

Campws Crosskeys Campus
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Vocational and Personal Social Studies Level 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Certificate Skills for Further Study Level 2

Campws Crosskeys Campus
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Certificate Skills for Further Study Level 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Certificate Skills for Further Study Level 2

Campws Pont-y-pŵl Campus
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Certificate Skills for Further Study Level 2

Campws Dinas Casnewydd Campus
Dyddiad cychwyn: 20 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Access to HE - Nursing, Medical and Health Care Studies Level 3

Campws Pont-y-pŵl Campus
Dyddiad cychwyn: 20 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Access to HE - Nursing, Medical and Health Care Studies Level 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Certificate in Hairdressing Level 2

Campws Crosskeys Campus
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Footpath to the Future

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs