Llwyddwch y mis Ionawr hwn

Gwnewch yn siŵr y bydd 2022 yn flwyddyn werth chweil a chofrestrwch nawr!

Ydych chi’n teimlo nad yr ysgol yw’r lle i chi? Ydych chi’n awyddus i newid gyrfa, cael dyrchafiad neu ddatblygu un o’ch diddordebau hamdden? Does dim rhaid ichi aros tan fis Medi – ymunwch â ni ym mis Ionawr, yr adeg ddelfrydol i fynd i’r afael â her newydd!

Beth am gymryd y cam ychwanegol hwnnw gyda’n hamrywiaeth eang o gyrsiau dydd rhan-amser, cyrsiau nos a chyrsiau rhan-amser uwch – bydd modd i bob un ohonyn nhw weithio o gwmpas eich bywyd prysur.

Mae ein cyrsiau rhan-amser estynedig wedi’u hariannu’n llwyr, felly gallwch ennill cymhwyster amser llawn mewn cyn lleied â 12-20 awr yr wythnos (ar gyfartaledd, gan ddibynnu ar y cwrs a ddewiswch), a hynny’n RHAD AC AM DDIM!

Edrychwch ar ein cyrsiau

Os oes gennych gwestiynau’n ymwneud â’r cyrsiau, y cymorth ariannol neu’r broses ymgeisio, mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr yma i’ch helpu. Cysylltwch â’r tîm heddiw ar helo@coleggwent.ac.uk neu 01495 333777.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau ar gyfer cyrsiau mis Ionawr cyn ac ar ôl cyfnod y Nadolig. Felly, peidiwch ag oedi – byddwn yn siŵr o gysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn, yn barod gyfer eich cwrs ym mis Ionawr!

Ydych chi’n awyddus i ymuno â ni ym mis Medi? Dewch i ddarganfod cannoedd o gyrsiau amser llawn, cyrsiau rhan-amser a chyrsiau addysg uwch a gweld sut y gallwch Lwyddo!

Mae rhagor o gyrsiau yn cael eu hychwanegu!  Felly, os nad ydych yn dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano nawr, dewch yn ôl yn gyson i wirio.

Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 09 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 20 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

City & Guilds Tystysgrif mewn Cwympo a Phrosesu Coed Mân Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 09 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 07 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniad Defnyddio Brwsh-dorrwr a Thrimwyr yn Ddiogel Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CQ Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi at Gamau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 02 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Hyfforddiant ar gyfer Gofal a Rheolaeth Cam 4 BHS

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NPTC PA1 Sylfaenol mewn Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 21 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NPTC PA6 mewn Defnyddio Taenwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Camau 2 a 3 Hyfforddiant BHS

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Arlwyo a Lletygarwch

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 15 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 4

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Cyflwyniad i Raglennu – Dod yn Godydd

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hanfodion Diogelwch Seiber

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Trwsio Cyfrifiadur Personol

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adeiladu

Adnewyddu Nwy ACS

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adnewyddu Nwy ACS

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 24 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adnewyddu Nwy ACS

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Adnewyddu Nwy ACS

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Peirianneg a Modurol

City & Guilds Dyfarniadau a Thystysgrifau mewn Sgiliau Weldio Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Chwefror 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 07 Chwefror 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Chwythsychu

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Astudiaethau Gwallt a Cholur Cyfryngau Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Dylunio Celf Corff Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 11 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Dyfarniad Rhoi Colur Sylfaenol Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Iechyd a Gofal

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Chwefror 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Chwefror 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer a Theori Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad i Nyrsio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Mabwysiadu Strategaethau Iechyd Meddwl Da)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

STA Dyfarniad mewn Hyfforddiant Diffibrilwyr Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 02 Chwefror 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Diddordebau a Sgiliau Bywyd

Cerameg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 09 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Gemwaith

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Gwneud Printiau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Mathemateg Ychwanegol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 24 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth a Photoshop

Adobe Photoshop

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 03 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth Colodion Plât Gwlyb

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 15 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ffotograffiaeth Amgen

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 26 Ionawr 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Photoshop i ddechreuwyr

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 08 Mawrth 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Chwaraeon, Ffitrwydd a Gwasanaethau Cyhoeddus

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 04 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Cyflawni Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 09 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ffitrwydd (Ymarfer i Gerddoriaeth) Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 19 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Hyfforddiant Cylchol Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Chwefror 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau