En

Cysylltwch

Cyn i chi gwblhau’r ffurflen isod, cofiwch y gellir canfod atebion i’r rhan fwyaf o’r cwestiynau ar ein gwefan:

Dewch o hyd i’ch cwrs dewisol yma.

Cymerwch olwg ar ein Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar sgwrs byw / 01495 333777 / helo@coleggwent.ac.uk.

Problem cyfrinair TGCh? Ailosod eich cyfrinair trwy e-bostio passwordreset@coleggwent.freshservice.com

Heb ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?  Llenwch y ffurflen isod:

(Noder for ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn cynnwys mynediad i wybodaeth y coleg sydd ddim o natur personol. Dylai unrhyw geisiadau am wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn gael ei gwneud drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais Data Personol.)

Cysylltwch

Dyddiad Geni

Hoffem eich diweddaru am gyrsiau newydd, digwyddiadau a chynigion gan grŵp Coleg Gwent. Dewiswch sut hoffech chi gael gwybodaeth gennym:

Gallwch chi newid eich meddwl ac optio allan ar unrhyw adeg.
Gweler ein polisi preifatrwydd i ddiweddaru eich dewisiadau neu am restr lawn o sut rydym yn defnyddio eich data.

Fel arall, ffoniwch ni ar
01495 333 777

EIN
CAMPYSAU

Blaenau Gwent Learning Zone

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhodfa Calch
Glyn Ebwy
NP23 6GL

City of Newport Campus

Campws Dinas Casnewydd
Heol Nash
Casnewydd
NP19 4TS

Crosskeys Campus

Campws Crosskeys
Heol Risca
Crosskeys
NP11 7ZA

Torfaen Learning Zone

Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1DF

Usk campus

Campws Brynbuga
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1XJ