En

Dewisiadau Cysylltu

Dewisiadau Cysylltu: Ein haddewid i chi

Diogelwch – byddwn yn parhau i ddiogelu ac amddiffyn eich data

Preifatrwydd – byddwn yn cadw at ein Polisi Preifatrwydd

Dewis – byddwn yn parchu eich dewis a dim ond yn anfon cyfathrebiadau perthnasol atoch

Cyswllt – byddwn ond yn cysylltu â chi yn seiliedig ar eich dewisiadau, Telerau ac Amodau

Dewisiadau Cysylltu

Gallwch gysylltu mi drwy’r dulliau canlynol:

Dewisiadau Cysylltu

Gallwch chi newid eich meddwl ac optio allan ar unrhyw adeg.
Gweler ein Polisi Preifatrwydd i ddiweddaru eich dewisiadau neu am restr lawn o sut rydym yn defnyddio eich data.