Campysau

Campysau

Campws Pont-y-pŵl

Mae Campws llachar, modern a chroesawgar Pont-y-pŵl tua milltir o ganol y dref a thua phedair milltir o Gwmbrân.

Mae’r campws yn canolbwyntio ar hyfforddiant galwedigaethol, sy’n golygu mai dyma’r lle perffaith ichi feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich gyrfa. Mae ganddo gysylltiadau gwych o fewn diwydiant, cyfleusterau arbenigol ac mae’n cynnig cyrsiau TG a busnes, gan ddechrau ar lefel mynediad ac yn parhau hyd at addysg uwch.

Chwilio Cyrsiau

Coleg Gwent
Campws Pont-y-pŵl
Heol Blaendar
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 5YE

Mae campws Pont-y-pŵl yn cynnwys:

play
share