Amser llawn neu ran-amser, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt.
Astudiwch ar gyfer eich cymhwyster prifysgol gyda ni!
Dewch i weld drosoch eich hun sut le yw Coleg Gwent
Digwyddiad nesaf
19
01
Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein
6pm
Cymwysterau prifysgol
Gweld pob digwyddiad
Learner with plan and tablet

LLWYDDWCH yn Coleg Gwent

Llawn Amser, Rhan Amser, Addysg Uwch

LLWYDDWCH!

ER MWYN LLWYDDO

Un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru

yellow circle icon

97.7% cyfradd lwyddo Safon Uwch yn 2020/21

pass rate icon yellow

100% gradd lwyddo mewn 57 o bynciau Safon Uwch

Yellow #1

Cydradd gyntaf o blith colegau Cymru am berfformiad o ran dysgu galwedigaethol

yellow circle icon

Cyfradd lwyddo uchel mewn pynciau galwedigaethol

play

Tweets
Diweddaraf

@coleggwent_cym

🤔 Thinking of joining one of our full time courses this September but not applied yet? 📑 Follow our helpful guide… https://t.co/t8Vs9Uo25T