Amser llawn neu ran-amser, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt.
Astudiwch ar gyfer eich cymhwyster prifysgol gyda ni!
Dewch i weld drosoch eich hun sut le yw Coleg Gwent
Digwyddiad nesaf
22
08
Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein
6pm
Cymwysterau prifysgol
Gweld pob digwyddiad
Learner with plan and tablet
LLWYDDWCH yn Coleg Gwent

Llawn Amser, Rhan Amser, Addysg Uwch

LLWYDDWCH!

LLWYDDWCH
GYDA NI

Un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru

yellow circle icon

97.7% cyfradd lwyddo Lefel A yn 2020/21

pass rate icon yellow

100% gradd lwyddo mewn 57 o bynciau Lefel A

Yellow #1

Cydradd gyntaf o blith colegau Cymru am berfformiad o ran dysgu galwedigaethol

yellow circle icon

Cyfradd lwyddo uchel mewn pynciau galwedigaethol

play

Tweets
Diweddaraf

@coleggwent_cym

Ydych chi’n meddwl astudio mewn Prifysgol, ond eisiau arbed arian neu astudio yn agosach i adref? 🎓 Dysgwch fwy y… https://t.co/xhiKLAhQjs