Bywyd yn Coleg Gwent

Llety

Lle i fyw tra byddwch yn Coleg Gwent

Nid oes gan Coleg Gwent ei neuadd breswyl ei hun, ond mae nifer o neuaddau preifat a thai ar osod ar gael yn ardal Casnewydd – mae rhai dolenni i’w gweld isod.  Mae mathau eraill o lety ar gael, ond byddwch yn ymwybodol nad ydynt wedi eu cymeradwyo na’u harchwilio gan Coleg Gwent.

www.campuslivingvillages.co.uk

www.padsforstudents.co.uk

www.rightmove.co.uk

Rhyngwladol

Pan fyddwch yn dod i astudio gyda ni, byddwch yn dod ar draws amryw o opsiynau o ran lle i fyw.

Hunanarlwyo

Mae Pentref Myfyrwyr Casnewydd yn rhoi’r cyfle i chi fod yng nghanol Casnewydd gyda myfyrwyr eraill o bob cwr o’r ddinas. Mae ganddo 442 o ystafelloedd ar y safle, wedi’u rhannu i 88 o fflatiau ar draws pedwar bloc, mae’n ffordd wych o gwrdd â ffrindiau newydd neu fwynhau bywyd cymdeithasol Casnewydd.

Wrth aros yma bydd gennych:

 • Ystafell gyda chyfleusterau en suite
 • Mynediad at gegin a mannau bwyta cymunedol
 • Mynediad at fannau cymdeithasol mawr gyda SKy TV, Xbox ac ystafell sinema
 • Mynediad llawn at WiFi
 • Defnydd o gyfleusterau golchi dillad ar y safle

Cost

Bydd eich rhent yn dibynnu ar faint eich ystafell, ond mae ystafelloedd sengl yn dechrau o £112 yr wythnos ac ystafelloedd mawr o £119 yr wythnos. Mae rhent yn cynnwys WiFi, trydan, dŵr ac yswiriant cynnwys.

Darganfyddwch fwy am Bentref Myfyrwyr Casnewydd.

Aros gyda theulu

Os yw’n well gennych foethau cartref teuluol, yna mae ein cynllun Aros gyda theulu yn berffaith i chi. Golyga y gallwch aros gyda theulu lleol ac aros mewn llety cyfforddus, diogel, gan roi’r cyfle perffaith i chi gynefino â’ch bywyd newydd yn y DU.

Gyda chynllun aros gyda theulu, bydd gennych: 

 • Ystafell, dillad gwely, tyweli a dodrefn sylfaenol, gan gynnwys gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Bwrdd astudio
 • Mynediad at ystafell ymolchi
 • Allwedd i’r eiddo
 • Brecwast bob bore
 • Pryd gyda’r nos
 • Defnydd o’r gegin
 • Defnydd o’r peiriant golchi dillad

Cost

Mae cynllun aros gyda theulu yn costio £110 yr wythnos, sy’n cynnwys gwely, brecwast a phryd gyda’r nos. Bydd angen i chi dalu blaendal o £100 a rhent am y ddau fis cyntaf ar ôl i chi gyrraedd.