Bywyd yn Coleg Gwent

Beth bynnag fo’ch nod – mynd i’r brifysgol, dechrau yn eich swydd ddelfrydol, gweithio tuag at ddyrchafiad neu ddysgu sgil newydd – gallwn ni eich helpu i’w gyflawni.    

Wedi'i wneud ar gyfer Myfyrwyr

Mae mwy i fywyd myfyriwr na’r hyn rydych chi’n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae ‘na ddigon  yn digwydd drwy’r amser ar ein campysau, gyda llu o ddigwyddiadau, clybiau, chwaraeon a gweithgareddau, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, gweithgareddau menter a hyd yn oed cystadlaethau Worldskills! Felly cymerwch ran …

4 cut out images of students

Deuthum i’r coleg i gael y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y grefft; beth sydd orau am Goleg Gwent yw lefel y gefnogaeth a gewch a sut rydych chi’n cael eich trin fel oedolyn … rwy’n gobeithio cael fy nghyflogi gan gwmni adeiladu parchus yn y dyfodol a gobeithio fy mod i’n berchen ar fy musnes.

Llewys Graham
Gwaith Brics Lefel 2

student in front of coloured triangles
play