Sgiliau Byw’n Annibynnol

3 subject banner

Heb gael digon o wybodaeth ynghylch byw’n annibynnol yn ystod eich gwersi? Peidiwch â phoeni, mae’r holl wybodaeth yma ar eich cyfer. Dysgwch sut i reoli arian, coginio eich bwyd eich hun, cynllunio eich gyrfa a magu hunan-barch, hyder a’r sgiliau i fyw’n annibynnol yn eich cymuned.

Mae pob cwrs yn flwyddyn o hyd, a gall myfyrwyr un ai symud ymlaen drwy ILS neu wneud cais am gyrsiau’r brif ffrwd yn y Coleg.

Mae’r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd addysgol. Mae myfyrwyr yn dysgu amryw o sgiliau creadigol a galwedigaethol, yn ogystal â pharhau i wella eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol eraill.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Rydym yn cynnig lle i unigolion yn seiliedig ar gyfweliad ac asesiad o anghenion yr unigolyn.

ASDAN Sgiliau Byw'n Annibynnol Lefel Mynediad 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 03 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau