Iechyd a Diogelwch, Cwnsela a Gofal

health-safety-counselling-care

Mae ein cyrsiau iechyd, gofal a blynyddoedd cynnar rhan-amser yn cwmpasu ystod o sgiliau, yn cynnwys cymorth cyntaf, cwnsela a chymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae cyrsiau cwnsela wedi’u hachredu gan AIM ar gael ar lefelau 2, 3 a 4, yn ogystal ag amrywiaeth o hyfforddiant cymorth cyntaf a chyrsiau ar gyfer unigolion sydd eisiau gweithio yn y sector gofal.

P’un a ydych eisoes yn gweithio mewn rôl ac yn ceisio dilyniant personol neu os ydych yn dymuno newid eich gyrfa’n llwyr, gall ein cyrsiau rhan amser hyblyg roi’r cymhwyster sydd ei angen arnoch chi.

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 30 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 30 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 24 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Rhagfyr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad HABC mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Diploma Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 27 Mehefin 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 27 Mehefin 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Therapïau Cyflenwol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer a Theori Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 18 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Roedd yn brofiad hyfryd, gan wneud i mi garu fy nghwrs.

Elen Davies
Childcare Level 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau