Iechyd a Diogelwch, Cwnsela a Gofal

Mae ein cyrsiau iechyd, gofal a blynyddoedd cynnar rhan-amser yn cwmpasu ystod o sgiliau, yn cynnwys cymorth cyntaf, cwnsela a chymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae cyrsiau cwnsela wedi’u hachredu gan AIM ar gael ar lefelau 2, 3 a 4, yn ogystal ag amrywiaeth o hyfforddiant cymorth cyntaf a chyrsiau ar gyfer unigolion sydd eisiau gweithio yn y sector gofal.

P’un a ydych eisoes yn gweithio mewn rôl ac yn ceisio dilyniant personol neu os ydych yn dymuno newid eich gyrfa’n llwyr, gall ein cyrsiau rhan amser hyblyg roi’r cymhwyster sydd ei angen arnoch chi.

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Chwefror 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CACHE Tystysgrif CACHE ar gyfer Uwch Ymarferwyr mewn Ysgolion a Cholegau Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Adweitheg

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 15 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Diploma Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Awtistiaeth Lefel 2 Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Awtistiaeth Lefel 2 Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 27 Mehefin 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 25 Mehefin 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 17 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Mawrth 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Mawrth 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 27 Mehefin 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 25 Mehefin 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif VTCT mewn Tylino Cerrig Poeth Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

VTCT Tystysgrif VTCT mewn Tylino Pen Indiaidd Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

VTCT Diploma mewn Adweitheg Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer a Theori Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 16 Mawrth 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Roedd yn brofiad hyfryd, gan wneud i mi garu fy nghwrs.

Elen Davies
Childcare Level 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau