Addysgu ac addysg

Student Banner

Dewch i ysbrydoli, a chael eich ysbrydoli, drwy helpu eraill gael yr addysg sydd ei hangen arnynt.

Gall gyrfa sy’n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i’r dosbarth, fod yn werth chweil – ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent!

Pa un a ydych yn dewis gweithio â phlant, pobl ifanc neu oedolion, yn y maes cymorth dysgu, gofal blynyddoedd cynnar, neu helpu unigolion ag anableddau, mae ein cyrsiau yn cynnig ystod eang o opsiynau, gan gynnwys iaith arwyddion, cyrsiau i gymhorthyddion addysgu, a chymwysterau TAR/PcTE ar gyfer athrawon llawn amser.

CACHE Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CACHE Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 09 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif mewn Cyngor ac Arweiniad Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gwaith Crosio Lefel Canolradd

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Hydref 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Paratoi i Addysgu mewn AHO

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 16 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 16 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gadael fy swydd oedd y penderfyniad mwyaf i mi ei wneud erioed. Bu i siarad â fy nhiwtor roi’r hyder i mi i roi’r gorau i fy ngwaith mewn manwerthu a dod i’r coleg yn llawn amser.

Ewch amdani, mwynhewch a manteisiwch ar y cwrs, byddwch yn magu mwy o hyder. Er bod Sgiliau am Astudiaeth Bellach yn flwyddyn ychwanegol mae’n hynod fuddiol ar gyfer y cwrs mynediad y flwyddyn ddilynol.

Julie Morphet
Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach, Campws Dinas Casnewydd

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Pam dewis Coleg Gwent?
Tick icon