Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad i Addysg Uwch)

3 subject banner

Mae gradd brifysgol yn gyraeddadwy hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gymwysterau blaenorol

Gall ein llwybr Nyrsio, Meddygol ac Iechyd rhan amser eich arwain chi at eich cwrs gradd dewisol, a’ch rhoi chi ar ben ffordd i lwyddo a chael eich swydd ddelfrydol.

Roedd ysgol yn anodd gan nad oedd gennyf gefnogaeth. Ers bod yn Coleg Gwent rwyf wedi gwneud ffrindiau, magu hyder, a nawr fy nod hirdymor yw bod yn Nyrs A&E

Cait Griffin
Mynediad i Addysg Uwch (Nyrsio)

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau