Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

3 subject banner

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu’n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae’r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Chwaraeon a Hamdden

Eisiau llwyddo mewn chwaraeon? Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi, mae gennym gyrsiau fydd yn eich paratoi chi ar gyfer y gyrfaoedd cyffrous hyn. Efallai y byddwch yn gweithio mewn clwb iechyd, yn arweinydd gweithgareddau awyr agored neu’n gweithio yn y diwydiant hamdden.

Mae Campws Crosskeys yn gartref i Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent ble mae chwaraewyr yn ennill cymwysterau cyfochr â’u hyfforddiant rygbi. Maent yn elwa o 16 awr o hyfforddiant gyda hyfforddwyr y Dreigiau wrth astudio ar gyfer eu cyrsiau Safon Uwch neu gyrsiau galwedigaethol.

Teithio a Thwristiaeth

Mae’r byd cyfan yn aros amdanoch. Rhai o’r gyrfaoedd o fewn Teithio a Thwristiaeth yw; criw caban, hyrwyddo twristiaeth, rheoli digwyddiadau, trefnydd teithiau a llawer mwy.

Y diwydiant Teithio a Thwristiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf cyffrous ac amrywiol yn y byd. Os ydych yn teithio’r byd fel stiward awyren, cynrychiolydd gwyliau neu’n helpu eraill i wireddu eu dyheadau teithio, gallwch fynd yr holl ffordd at reoli; cychwynnwch eich taith gyda ni.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Efallai fod gennych ddiddordeb i fod yn barafeddyg, wedi breuddwydio am fod yn fôr-filwr neu eisiau bod yn ddiffoddwr tân.  Bydd ein cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu chi i gyrraedd y nod.  Mae’r Gwasanaethau Cyhoeddus yn sail i’n cymunedau, ac mae’r rheiny sy’n dilyn gyrfa mewn un o’r gwasanaethau mewn lifrai neu wasanaeth heb lifrai yn chwarae rhan bwysig o fewn cymdeithas.

play
share
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Public Services (Extended Diploma) Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Public Services (Extended Diploma) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Public Services (Extended Diploma) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Chwaraeon Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Diploma Estynedig) Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Teithio a Thwristiaeth (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 23 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddiant Personol Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 31 Awst 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Iechyd, Ffitrwydd a Dysgu Ymarfer Corff Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Fy nod yw ymuno â’r heddlu, felly awgrymwyd Coleg Gwent gan fy gynghorwr #gyrfaoedd fy ysgol Mae coleg yn fwy rhydd a thiwtoriaid yn eich cefnogi gyda phopeth.

Jayden Featherstone
Public Services level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau