Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

3 subject banner

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu’n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd!

Eisiau llwyddo mewn chwaraeon? Os oes gennych ddiddordeb mewn ffitrwydd, hyfforddi, hyfforddiant personol, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth, thylino, neu therapi, mae gennym gyrsiau fydd yn eich paratoi chi ar gyfer y gyrfaoedd cyffrous hyn. Efallai y byddwch yn gweithio mewn clwb iechyd, yn arweinydd gweithgareddau awyr agored neu’n gweithio yn y diwydiant hamdden, gan arwain at ystod eang o gyfleoedd i chi yn agos a phell.

Rydym yn annog cyfranogiad mewn ystod o chwaraeon, gan gynnwys rygbi, pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, hoci a mwy. Ym Mharth Dysgu Torfaen, cynigir Chwaraeon mewn partneriaeth gyda Stadiwm Cwmbran, tra bod Campws Crosskeys yn gartref i Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent ble mae chwaraewyr yn ennill cymwysterau cyfochr â’u hyfforddiant rygbi. Cynigir Academi Dreigiau Merched ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent mewn cydweithrediad gyda Campws Crosskeys, gyda chludiant wedi’i ddarparu rhwng safleoedd ac amserlen hyblyg fel y gellir mynychu’r Academi yn llawn. Mae’r chwaraewyr yn ein tim rygbi coleg yn cael y cyfle i gystadlu mewn gemau 7 bob ochr Parc Rosslyn yn Llundain, ac mae ein timau chwaraeon yn chwarae mewn ystod o gynghreiriau eraill hefyd.

Fel dysgwr Chwaraeon bydd gennych ddefnydd o ganolfannau hamdden lleol, campfeydd, parciau trampolîn, canolfannau dringo dan do a Pharc Beicio Cymru ar gyfer gweithgareddau ymarferol, ac mae ein myfyrwyr talentog hefyd yn mynd i bencampwriaethau AoC (Cymdeithas y Colegau) yn rheolaidd gyda chefnogaeth ein staff er mwyn eich helpu i lwyddo ar lefel gystadlu.

play

Mae’r byd cyfan yn aros amdanoch. Rhai o’r gyrfaoedd o fewn Teithio a Thwristiaeth yw; criw caban, hyrwyddo twristiaeth, rheoli digwyddiadau, trefnydd teithiau a llawer mwy.

Y diwydiant Teithio a Thwristiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf cyffrous ac amrywiol yn y byd. Os ydych yn teithio’r byd fel stiward awyren, cynrychiolydd gwyliau neu’n helpu eraill i wireddu eu dyheadau teithio, gallwch fynd yr holl ffordd at lefel reoli; cychwynnwch eich taith gyda ni.

Gall ein holl ddysgwyr wneud cais am gyllid Erasmus ac ymweld â gwlad Ewropeaidd fel rhan o’u hastudiaethau i ennill profiad uniongyrchol hefyd!

play

Efallai fod gennych ddiddordeb mewn bod yn barafeddyg, wedi breuddwydio am fod yn fôr-filwr neu eisiau bod yn ddiffoddwr tân.  Bydd ein cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu chi i gyrraedd y nod.  Mae’r Gwasanaethau Cyhoeddus wrth wraidd ein cymunedau, ac mae’r rheiny sy’n dilyn gyrfa mewn un o’r gwasanaethau mewn lifrai neu wasanaeth heb lifrai yn chwarae rhan foddhaus a phwysig o fewn cymdeithas.

play

play
Lawrlwytho
Briefcase map icon
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Chwaraeon Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Tystysgrif 2 mewn Arwain Drwy Chwaraeon Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Chwaraeon Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Chwaraeon Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EDEXCEL Astudiaeth Alwedigaethol, Twf a Llesiant Personol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 31 Hydref 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

NCFE Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

NCFE Diploma Rhagarweiniol mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Atgyfeirio Ymarfer Corff Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 08 Ebrill 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Atgyfeirio Ymarfer Corff Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Mawrth 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 02 Tachwedd 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Rhagfyr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 04 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 22 Tachwedd 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Fy nod yw ymuno â’r heddlu, felly awgrymwyd Coleg Gwent gan fy gynghorwr #gyrfaoedd fy ysgol Mae coleg yn fwy rhydd a thiwtoriaid yn eich cefnogi gyda phopeth.

Jayden Featherstone
Public Services level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau