Sgiliau Byw’n Annibynnol

3 subject banner

Heb gael digon o wybodaeth ynghylch byw’n annibynnol yn ystod eich gwersi? Peidiwch â phoeni, mae’r holl wybodaeth yma ar eich cyfer. Dysgwch sut i reoli arian, coginio eich bwyd eich hun, cynllunio eich gyrfa a magu hunan-barch, hyder a’r sgiliau i fyw’n annibynnol yn eich cymuned.

Mae pob cwrs yn flwyddyn o hyd, a gall myfyrwyr un ai symud ymlaen drwy ILS neu wneud cais am gyrsiau’r brif ffrwd yn y Coleg.

Mae’r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd addysgol. Mae myfyrwyr yn dysgu amryw o sgiliau creadigol a galwedigaethol, yn ogystal â pharhau i wella eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol eraill.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Rydym yn cynnig lle i unigolion yn seiliedig ar gyfweliad ac asesiad o anghenion yr unigolyn.

Edrychwch ar ein cyrsiau

play
play
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Rhaglen Sgiliau Adeiladu

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Ymgysylltu er mwyn Newid - Interniaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Mynediad i Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Mynediad i Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Mynediad i Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Prif Raglen ILS

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Prif Raglen ILS

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Prif Raglen ILS

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Prif Raglen ILS

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Interniaeth gyda Chefnogaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau