Peirianneg a Modurol

engineering automotive banner

Peirianneg sy’n gyrru popeth o’n cwmpas. Mae peirianwyr electronig wedi cynorthwyo i greu eich ffôn clyfar. Mae peirianwyr cemegol wedi profi eich colur. A bydd peirianwyr cerbydau modur wedi gweithio ar eich car.

‘Gwneud i bethau ddigwydd’ y mae peirianwyr; mae’n berthnasol i bopeth! Dewch draw i’n noson wybodaeth ym mis Mawrth a gallwch wneud yn union hynny!

Mae gweithwyr peirianneg yn cynnwys gweithredwyr peiriannau sy’n gwneud gwaith cydosod, crefftwyr sy’n gwneud gwaith cynnal a chadw, saernïo, weldio a pheiriannu, a thechnegwyr peirianneg sy’n gweithio ar ddatrys problemau ymarferol. Mae’n cynnwys hefyd drydanwyr a thechnegwyr cynnal a chadw trydan sy’n gweithio ym meysydd electroneg ddomestig a diwydiannol. Ceir manylion am gyrsiau gwaith gosod trydanol domestig ar ein tudalennau Adeiladu.

Mae gan y maes peirianneg ddyfodol llewyrchus ac mae’n cynnig cyfleoedd rhagorol o ran hyfforddi a swyddi posibl mewn ystod eang o feysydd. Mae datblygiad gyrfaol ar bob lefel yn cynnig cyfleoedd i symud yn eich blaen at swyddi goruchwyliol, fel technegwyr peirianneg i gychwyn ac yna swyddi uwch fel peirianwyr corfforedig neu siartredig.

Edrychwch ar ein cyrsiau

Mae llwybrau gyrfa mewn Peirianneg yn cynnwys:

 • Technoleg Fodurol
 • Peirianwyr Dylunio
 • Gwneuthurwyr
 • Rheolwyr
 • Peirianwyr Systemau Pŵer Trydanol
 • Peirianwyr Cynhyrchu
 • Gwaith Atgyweirio Cyrff Cerbydau
 • Weldwyr
 • Arolygwyr weldio
 • Adeiladwyr llongau
 • Peirianwyr Chwaraeon Modur
 • Peirianwyr Saernïo a Weldio

Mae hon yn un o’r ychydig grefftau lle y ceir her gyson i ddatblygu sgiliau newydd ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Mae weldio yn faes eang – ceir cyfle wastad i ddysgu mwy am y prosesau a’r technegau lu. Ceir llawer o gyfleoedd am swyddi yn y DU a thramor gan fod y sgiliau a’r cymwysterau a enillir yn y wlad hon yn ddilys ledled y byd.

Mae peirianneg fecanyddol yn cynnwys llawer o agweddau, er enghraifft, dadansoddi, dylunio a chynnal a chadw systemau mecanyddol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r prif gysyniadau. Mae peirianwyr mecanyddol yn defnyddio’r egwyddorion hyn ac eraill wrth ddylunio a dadansoddi pethau fel peiriannau, awyrennau, cerbydau modur, teclynnau meddygol a llawer mwy.

play

Mae nifer o opsiynau pan ddaw at weithio gyda cherbydau modur…

Gyda thros 38 miliwn o gerbydau yn y DU, rydym yn dibynnu ar ein ceir i’n cludo o A i B, ond hefyd yn dibynnu ar dechnegwyr cerbydau i drwsio pethau sy’n mynd o chwith.

Ar ein cyrsiau cerbydau modurol, byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen i weithio ar geir go iawn, gan gynnwys cerbydau trydanol, hybrid, petrol a diesel. Byddwch yn barod ar gyfer dyfodol y diwydiant cerbydau modurol gyda phrofiad o weithio gyda’n fflyd o gerbydau trydanol gan gynnwys Tesla trydanol newydd sbon a VW Golf.

play

Wrth eich bodd â cheir? Eisiau gweithio yn y diwydiant cerbydau modurol?

Fel un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yn ne Cymru yn y diwydiant modurol gyda chanolfan ATA achrededig (Automotice Technician Accrediation), mae ein cyrsiau Atgyweirio Cerbydau Modurol ar ôl Damwain yn rhoi’r holl sgiliau a gwybodaeth arbenigol sydd eu hangen arnoch i chi. Gydag un o’r unig fythau chwisterllu yng Nghymru yn ogystal â gweithdai atgyweirio corff a pheirianneg, byddwch yn atgyweirio ac yn ailbaentio cyrff ceir mewn dim o dro!

play

O ffonau symudol i deledu, ac o geir trydanol i orsafoedd pŵer, mae peirianwyr trydanol yn hanfodol yn ein byd modern!

Gyda dyfodol sy’n edrych yn fwy gwyrdd, mae yna dwf mewn galw am beirianwyr trydanol ac electronig mewn marchnad swyddi amrywiol a deinamig. Bydd ein cysylltiadau agos â busnesau yn golygu y byddwch yn dysgu’r technegau a’r sgiliau sydd a ffefrir gan gyflogwyr, fel y gallwch symud ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth.

play

Rhaglen Llwybr at Brentisiaeth

Mae’r Rhaglen Llwybr at Brentisiaeth yn llwybr hyblyg sy’n darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol y mae eu hangen mewn diwydiant. Bydd dysgwyr yn treulio hyd at flwyddyn ar raglen hyfforddi ddwys lawn amser sy’n cynnwys profiad gwaith ymarferol a chymhwyster galwedigaethol Lefel 2, yn ogystal â’r sgiliau a’r wybodaeth y mae arnoch eu hangen i fynd yn eich blaen at Brentisiaeth lawn amser.

Mae Coleg Gwent yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, yn cynnwys rhaglenni Cyn-Brentisiaeth, yn symud ymlaen at hyfforddiant pellach hyd at lefel prifysgol a thu hwnt. Pa un a ydych am astudio’n llawn amser, yn rhan amser neu ar ddyddiau wedi eu rhyddhau o’r gwaith, mae gennym gwrs ar eich cyfer chi.

Edrychwch ar ein cyrsiau

play
Lawrlwytho
Briefcase map icon
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Rhaglen Beirianneg Uwch – Mecanyddol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Peirianneg (Trydanol) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Peirianneg Awyrennol Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma mewn Peirianneg Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Rhaglen Beirianneg Uwch – Trydanol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Peirianneg Chwaraeon Modur Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Technoleg Drydanol ac Electronig) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Peirianneg Fodurol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Trwsio Difrod Damweiniau Modur (Corff a Phaent) Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Trwsio Difrod Damweiniau Modur (Egwyddorion Paent) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Egwyddorion Gosod Cerbydau Modur Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Egwyddorion Gosod Cerbydau Modur Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur Lefel Mynediad 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur Lefel Mynediad 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Modur Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Modur Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Modur Ysgafn Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Tystysgrif mewn Peirianneg Fecanyddol Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Technolegau Peirianegol Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Weldio a Ffabrigo Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma NVQ Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

EAL Tystysgrif NVQ mewn Ffabrigiad ac Weldio Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

EAL Diploma Atodol mewn Technolegau Peirianneg (Saernio a Weldio) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma Atodol mewn Technilegau Peirianneg (Peirianneg Fecanyddol) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

IMI Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

IMI Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn (Diploma Estynedig) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn beiciau modur, yna ymgeisiwch – mae’n gwrs gwych.

Daniel Pegg
Motorcycle Maintenance and repair

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau