Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

digital tech banner

Arhoswch ar y blaen

Mae’r byd digidol yn datblygu’n gyflym, ac mae cyflogwyr angen timau sy’n cadw llygad ar y dyfodol er mwyn datblygu meddalwedd ac i reoli systemau a rhwydweithiau. Ystyriwch y datblygiadau diweddaraf; ceisiwch yrfa yn y byd cyfrifiadura, neu ewch ati i wella eich sgiliau TG.

Mae’r byd i gyd yn dibynnu ar gyfrifiaduron erbyn hyn, ac mae meddalwedd a chaledwedd yn datblygu trwy’r amser. Felly, mae unrhyw un sydd ag arbenigedd yn y maes hwn yn gallu defnyddio eu sgiliau a’u haddysg i weithio mewn bron a bod unrhyw sector fynnan nhw. Mae hynny’n gryn dipyn o swyddi posib!

Mae popeth yn cael ei gynnwys, o ddatblygu gemau cyfrifiadurol, i weithio mewn adran TG a datrys problemau meddalwedd a chaledwedd gweithwyr.

Mae pob diwydiant yn galw am arbenigwyr TG, sy’n golygu bod modd ichi arbenigo mewn sector benodol, a bydd hynny’n eich galluogi i ddatblygu gyrfa sy’n gweddu i’ch personoliaeth a’ch diddordebau chi.

play
Gwnewch gais nawr!
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Career Colleges Technolegau Digidol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Cyfrifiadura Coleg Seiber Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 08 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma mewn Astudiaethau Galwedigaethol – TGCh Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - TGCh a Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Technoleg Gwybodaeth a Seiberddiogelwch Lefel 2/3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Defnyddwyr TG / Cymorth Systemau TG Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Cyfrifiadura

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Pan oeddwn yn un ar bymtheg oed, gadewais addysg uwchradd gydag un cymhwyster TGAU yn unig, roeddwn yn benderfynol na fyddwn yn gadael i ganlyniad arholiad ddewis fy ffawd a daliais ati i ddilyn fy mreuddwydion a’m huchelgeisiau. Penderfynais gofrestru yn Coleg Gwent ac astudio TGCH ar Gampws Casnewydd – cwrs a fyddai’n rhoi’r sgiliau a’r profiad ymarferol yr oedd eu hangen arnaf i mi.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach graddiais o Prifysgol De Cymru gyda Gradd Fagloriaeth Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddoniaeth, a’m galluogodd i sicrhau swydd graddedig fy mreuddwydion yn y diwydiant technoleg yn gweithio i CGI. Fy nghyngor fyddai peidio byth â cholli ffydd yn eich breuddwydion a’ch nodau, ac yn sicr peidiwch â gadael i ganlyniad arholiad ddewis eich ffawd – dim ond eich cryfhau a’ch gwneud yn fwy llwyddiannus fydd eich methiannau yn y pen draw!

Jacob Richards
Technoleg Gwybodaeth (Diploma Estynedig) Lefel 3, Campws Dinas Casnewydd

male student in graduation gown throwing his hat

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau