Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

digital tech banner

Paratowch ar gyfer y byd digidol

Mae’r byd digidol yn datblygu’n gyflym ac mae cyflogwyr angen timau blaengar i ddatblygu meddalwedd a rheoli systemau a rhwydweithiau.  Byddwch ar flaen y gad; dewch i yrfa mewn cyfrifiadura neu uwchraddiwch eich sgiliau TG gyda’n cyrsiau cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol.

Mae’r byd cyfan bellach yn ddibynnol ar gyfrifiaduron ac mae caledwedd a meddalwedd yn datblygu drwy’r amser. O ganlyniad, gall rhywun ag arbenigedd yn y maes ddefnyddio eu sgiliau a’u haddysg i weithio mewn unrhyw sector o’i ddewis fwy neu lai. Mae llawer o swyddi posib!

Mae ein cyrsiau cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol yn cynnwys popeth i’ch sefydlu gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant digidol. Byddwch yn archwilio popeth o ddiogelwch seiber i weithio mewn adrannau TG yn helpu gweithwyr gyda phroblemau meddalwedd a chaledwedd, i ddylunio gemau cyfrifiadurol a roboteg, a hyd yn oed animeiddiad digidol a deallusrwydd artiffisial (AI).

Fel Coleg Aur Cyber First, mae ein cyfleusterau yn cynnwys Hwb Seiber newydd sbon ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent ac ystod o ystafelloedd TG gyda chyfrifiaduron, systemau rhwydweithio cyfrifiadurol a roboteg blaenllaw.

Mae gennym gysylltiadau gwych gyda diwydiant drwy ein cyrsiau cyfrifiadura a TG a’n cwrs Technolegau Digidol Colegau Gyrfa, fel bod gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad gwaith gwerthfawr gyda brandiau adnabyddus fel Admiral, Amazon Web Service, Fujistu, DVLA, Cisco, a Thales.

Gyda mwy nag 1.1 miliwn o swyddi yn y diwydiant, mae’r galw am arbenigwyr TG ym mhob diwydiant yn golygu y gallwch arbenigo mewn sector penodol a fydd yn eich galluogi i adeiladau gyrfa sy’n addas ar gyfer eich personoliaeth a’ch diddordebau.

Lle fydd hyn yn eich arwain?

Edrychwch ar ein cyrsiau

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

play
Lawrlwytho
Briefcase map icon
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Career Colleges Technolegau Digidol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Cyfrifiadura Coleg Seiber Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma mewn Astudiaethau Galwedigaethol – TGCh Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - TGCh a Busnes Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - TGCh a Busnes Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Technoleg Gwybodaeth a Seiberddiogelwch Lefel 2/3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Technoleg Gwybodaeth Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Defnyddwyr TG / Cymorth Systemau TG Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Pan oeddwn yn un ar bymtheg oed, gadewais addysg uwchradd gydag un cymhwyster TGAU yn unig, roeddwn yn benderfynol na fyddwn yn gadael i ganlyniad arholiad ddewis fy ffawd a daliais ati i ddilyn fy mreuddwydion a’m huchelgeisiau. Penderfynais gofrestru yn Coleg Gwent ac astudio TGCH ar Gampws Casnewydd – cwrs a fyddai’n rhoi’r sgiliau a’r profiad ymarferol yr oedd eu hangen arnaf i mi.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach graddiais o Prifysgol De Cymru gyda Gradd Fagloriaeth Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddoniaeth, a’m galluogodd i sicrhau swydd graddedig fy mreuddwydion yn y diwydiant technoleg yn gweithio i CGI. Fy nghyngor fyddai peidio byth â cholli ffydd yn eich breuddwydion a’ch nodau, ac yn sicr peidiwch â gadael i ganlyniad arholiad ddewis eich ffawd – dim ond eich cryfhau a’ch gwneud yn fwy llwyddiannus fydd eich methiannau yn y pen draw!

Jacob Richards
Technoleg Gwybodaeth (Diploma Estynedig) Lefel 3, Campws Dinas Casnewydd

male student in graduation gown throwing his hat

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau