Arlwyo a Lletygarwch

catering banner

Mae’n un o’r diwydiannau mwyaf yn y wlad, sy’n cynnwys bwytai, gwestai, caffis, bariau a llawer mwy – felly gall un o’n cyrsiau arlwyo a lletygarwch agor y drws at lond gwlad o gyfleoedd.

Wrth eich bodd yn coginio? Ydych chi’n greadigol? Hoffi gweithio gyda phobl? Gallai arlwyo fod y dewis perffaith i chi o ran gyrfa, p’un ai a ydych eisiau gweithio mewn bwyty lleol, datblygu bwydlenni ar gyfer cadwyni bwytai cenedlaethol neu baratoi bwyd tra’n teithio’r byd ar long fordeithio foethus. Byddwch yn dysgu’r holl sgiliau a safonau uchel fydd eu hangen arnoch ar y cwrs.

play

O maître d’ i reolwr digwyddiadau, mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd yn y diwydiant cyffrous hwn – mae’n amgylchedd gweithio diddorol, cymdeithasol a boddhaus, a Coleg Gwent yw’r lle perffaith i ddechrau arni.

play

Cyrsiau arbenigol

Eisoes wedi cychwyn ar eich gyrfa neu’n gwybod beth yr hoffech arbenigo ynddo? Mae ein cyrsiau rhan-amser yn rhoi sylw i feysydd megis crefft siwgr, coginio proffesiynol ac addurno teisennau, yn ogystal â phynciau perthnasol i’r diwydiant, megis Iechyd a Diogelwch a Hylendid Bwyd.

Edrychwch ar ein cyrsiau

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

play

Agored Cymru Astudiaethau Lletygarwch ac Arlwyo Lefel Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Rwy’n mwynhau elfen ymarferol y cwrs, siarad gyda chwsmeriaid a’r broses sydd tu cefn i gynhyrchu’r bwyd. Yn ddiweddar, buom yn gweithio gyda #Chogyddion yng nghegin @CardiffMarriott.

Aled James
Professional Cookery Level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr