Arlwyo a Lletygarwch

catering banner

Mae’n un o’r diwydiannau mwyaf yn y wlad, sy’n cynnwys bwytai, gwestai, caffis, bariau a llawer mwy – felly gall un o’n cyrsiau arlwyo a lletygarwch agor y drws at lond gwlad o gyfleoedd.

The Chefs' Forum AcademyWrth eich bodd yn coginio? Ydych chi’n greadigol? Hoffi gweithio gyda phobl? Gallai arlwyo fod y dewis perffaith i chi o ran gyrfa, p’un ai a ydych eisiau gweithio mewn bwyty lleol, datblygu bwydlenni ar gyfer cadwyni bwytai cenedlaethol neu baratoi bwyd tra’n teithio’r byd ar long fordeithio foethus. Byddwch yn dysgu’r holl sgiliau a safonau uchel fydd eu hangen arnoch ar y cwrs.

O maître d’ i reolwr digwyddiadau, mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd yn y diwydiant cyffrous hwn – mae’n amgylchedd gweithio diddorol, cymdeithasol a boddhaus, a Coleg Gwent yw’r lle perffaith i ddechrau arni.

Cyrsiau arbenigol

Eisoes wedi cychwyn ar eich gyrfa neu’n gwybod beth yr hoffech arbenigo ynddo? Mae ein cyrsiau rhan-amser yn rhoi sylw i feysydd megis crefft siwgr, coginio proffesiynol ac addurno teisennau, yn ogystal â phynciau perthnasol i’r diwydiant, megis Iechyd a Diogelwch a Hylendid Bwyd.

Ein cyrsiau llawn amser Ein cyrsiau rhan amser

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Agored Cymru Astudiaethau Lletygarwch ac Arlwyo Lefel Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 1

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Byddwn yn argymell Coleg Gwent oherwydd y profiad o ddiwydiant a gewch yma. Mae gan y coleg fwyty proffesiynol sy’n agored i’r cyhoedd, sydd yn gyfle i ddysgu sut i gynyddu eich cyflymder, y gallu i goginio mewn cegin weithredol tra’n dysgu sut i weithio fel tîm. Mae’r coleg yn gwahodd cogyddion o lefel uchel i’n haddysgu ac i helpu gyda’n haseiniadau felly mae Fforwm y Cogyddion yn wych hefyd.

Clark Parry
Coginio Proffesiynol

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr