Arlwyo a Lletygarwch

catering banner

Mireiniwch eich sgiliau diogelwch bwyd, neu meistrolwch sgiliau coginio newydd yn eich ceginau masnachol

Mae rhywbeth at ddant pawb yn Coleg Gwent!

Dysgwch gan diwtoriaid sydd â gwybodaeth ymarferol am y diwydiant a chael profiad amhrisiadwy yn ein bwyty ar gampws Crosskeys, Morels, sydd ar agor i’r cyhoedd.

City & Guilds Diploma mewn Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Tachwedd 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 08 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 4

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 4

NP44 2HF
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 07 Rhagfyr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 17 Tachwedd 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Hydref 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ebrill 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Mawrth 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Rwy’n mwynhau elfen ymarferol y cwrs, siarad gyda chwsmeriaid a’r broses sydd tu cefn i gynhyrchu’r bwyd. Yn ddiweddar, buom yn gweithio gyda #Chogyddion yng nghegin @CardiffMarriott.

Aled James
Professional Cookery Level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon