Arlwyo a Lletygarwch

catering banner

Mae’n un o’r diwydiannau mwyaf yn y wlad, sy’n cynnwys bwytai, gwestai, caffis, bariau a llawer mwy – felly gall un o’n cyrsiau arlwyo a lletygarwch agor y drws at lond gwlad o gyfleoedd.

Arlwyo

Wrth eich bodd yn coginio? Ydych chi’n greadigol? Hoffi gweithio gyda phobl? Gallai arlwyo fod y dewis perffaith i chi o ran gyrfa, p’un ai a ydych eisiau gweithio mewn bwyty lleol, datblygu bwydlenni ar gyfer cadwyni bwytai cenedlaethol neu baratoi bwyd tra’n teithio’r byd ar long fordeithio foethus. Byddwch yn dysgu’r holl sgiliau a safonau uchel fydd eu hangen arnoch ar y cwrs.

Lletygarwch

O maître d’ i reolwr digwyddiadau, mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd yn y diwydiant cyffrous hwn – mae’n amgylchedd gweithio diddorol, cymdeithasol a boddhaus, a Coleg Gwent yw’r lle perffaith i ddechrau arni.

Cyrsiau arbenigol

Eisoes wedi cychwyn ar eich gyrfa neu’n gwybod beth yr hoffech arbenigo ynddo? Mae ein cyrsiau rhan-amser yn rhoi sylw i feysydd megis crefft siwgr, coginio proffesiynol ac addurno teisennau, yn ogystal â phynciau perthnasol i’r diwydiant, megis Iechyd a Diogelwch a Hylendid Bwyd.

City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma Gwasanaeth Cwsmer Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Rheolaeth Lletygarwch Lefel 4

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaeth Diod Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Cadw Trefn Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Cynhyrchu Bwyd a Choginio Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ mewn Derbyniad Blaen T? Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaethau Cegin Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ mewn Coginio Proffesiynol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ Coginio Proffesiynol (Teisennau a Melysion) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma NVQ mewn Coginio Proffesiynol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 16 Ebrill 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 16 Mehefin 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 23 Chwefror 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Rwy’n mwynhau elfen ymarferol y cwrs, siarad gyda chwsmeriaid a’r broses sydd tu cefn i gynhyrchu’r bwyd. Yn ddiweddar, buom yn gweithio gyda #Chogyddion yng nghegin @CardiffMarriott.

Aled James
Professional Cookery Level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon