Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

animal care banner

Beth am sicrhau bod gennych yr offer angenrheidiol er mwyn i’ch angerdd dros yr awyr agored a chreaduriaid bach a mawr allu datblygu. Yn ein campws gwledig ym Mrynbuga, nid yn unig fe gewch y sgiliau a’r cymwysterau yr ydych eu hangen, ond hefyd cewch y profiad pwysig hwnnw y mae cynifer o gyflogwyr yn chwilio amdano. Cewch faeddu eich dwylo. Cewch gymwysterau. Cewch droedio llwybr at yrfa eich breuddwydion.

Rheoli a Gofalu am Anifeiliaid

Er bod y diwydiant hwn yn enfawr, fe allwn ni roi ichi’r sgiliau i hogi eich angerdd ac agor y drws at yrfa eich breuddwydion yn gweithio gydag anifeiliaid bach a mawr. O filfeddygfeydd i salonau trin anifeiliaid. O gwmnïau bwydydd anifeiliaid i sŵau. Os ydych wrth eich bodd gydag anifeiliaid, dilynwch gwrs mewn rheoli a gofalu am anifeiliaid gyda ni heddiw.

Amaethyddiaeth

Dyma ddiwydiant hanfodol a dynamig. Amaethyddiaeth yw asgwrn cefn y wlad. Bydd eich cwrs ymarferol yn eich tywys allan o’r ystafell ddosbarth ac i amgylcheddau gweithio go iawn. Golyga hyn y bydd eich profiad yn cynyddu bob dydd. Pa un a ydych eisiau gweithio yn y meysydd ffermio a rheoli tir, systemau cynhyrchu da byw, rheoli mentrau bach neu waith contractio fferm, gall cwrs mewn amaethyddiaeth fod yn llwyfan perffaith ichi ddatblygu arno.

Ceffylau

Mae astudio ceffylau a rheoli ceffylau yn llawer mwy nag yr ymddengys ar yr wyneb. Mae’n werthfawrogiad gwirioneddol o’r rhywogaeth a’r hyn y mae angen ichi ei wneud i ofalu am yr anifeiliaid, eu gwarchod a’u rheoli. O reoli buarthau, marchogaeth cystadleuol, achub anifeiliaid neu waith bridio, dyma eich cyfle i gymryd yr awenau a charlamu at yrfa’n gweithio gyda cheffylau.

Cefn Gwlad

Dim ond un blaned a gawn ni, felly mae gwarchod a rheoli ein cefn gwlad yn hollbwysig i’w pharhad yn yr hirdymor. Mae dewisiadau gyrfa posibl yn cynnwys gweithio i Goed Cadw neu’r Comisiwn Coedwigaeth, rheoli mentrau bach, neu weithio fel contractwr tir. Caru’r awyr agored?

Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Gofal Anifeiliaid Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Rheoli Anifeiliaid (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Amaethyddiaeth, Anifeiliaid a Seiliedig ar Dir Lefel 1

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma Estynedig mewn Rheoli Ceffylau Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 17 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 23 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 17 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

NPTC Diploma mewn Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

NPTC Gofal Ceffylau Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Medi 2020

Llawn Amser Gweld y cwrs

Dyma’r unig goleg lleol a oedd yn cynnig y cwrs hwn; nid yw ysgolion chweched dosbarth yn cynnal y cwrs.

Allana Sparkes
Level 3 Animal Management

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau