Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad i Addysg Uwch)

3 subject banner

Lle bynnag y'ch bod wedi cyrraedd yn eich bywyd, mae ein cyrsiau llwybr at radd ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cyflawni eu potensial.

Mae gradd prifysgol yn gyraeddadwy hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gymwysterau blaenorol.

Hefyd yn cael eu hadnabod fel cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, gallwch ddewis o amrywiaeth o lwybrau i’ch arwain chi at eich cwrs gradd dewisol gan eich rhoi chi ar ben ffordd i lwyddo a sicrhau eich swydd ddelfrydol.

Byddwch yn dysgu sut i fynd ati i astudio a’r technegau gwahanol y byddwch eu hangen i fod yn fyfyriwr llwyddiannus. Mae cynnwys y cwrs wedi ei ddylunio i sicrhau eich bod chi’n gymwys i astudio yn y brifysgol.

Mae sawl un yn bryderus wrth gychwyn cwrs Mynediad i Addysg Uwch, yn enwedig os nad ydynt wedi bod mewn dosbarth ers peth amser. Ond peidiwch â phoeni; ni fyddwn yn holi cwestiynau ar bethau nad ydych yn gyfarwydd â nhw.

Er bydd rhai agweddau o’r cwrs yn heriol, prif bwrpas cwrs Mynediad i Addysg Uwch ydi’ch helpu chi i fod yn llwyddiannus. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo chi i ddatblygu popeth y byddwch ei angen ar gyfer y brifysgol, heb unrhyw ragdybiaethau am eich profiad.

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Ein cyrsiau llawn amser Ein cyrsiau rhan amser

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Gwyddorau Iechyd a Meddygol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Agored Cymru Mynediad i AU - Meddygaeth Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Plismona Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Gwyddoniaeth / Gwyddor Fforensig Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Dychwelyd i Ddysgu – Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Dychwelyd i Ddysgu – Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Roeddwn i eisiau datblygu fy astudiaethau er mwyn gallu mynychu’r brifysgol i fod yn barafeddyg. Mae’r Cwrs Mynediad yn crynhoi dwy flynedd o gwrs Lefel A i gyfnod o flwyddyn, fel cwrs carlam. Rydych chi’n dysgu llawer am amrywiaeth eang o fodiwlau, gan ennill profiad a’r wybodaeth i ddatblygu’ch astudiaethau a gwella’ch hun.

Grace Long
Mynediad i Nyrsio, Meddygaeth a Gofal Iechyd

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau