Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad i Addysg Uwch)

3 subject banner

Lle bynnag y'ch bod wedi cyrraedd yn eich bywyd, mae ein cyrsiau llwybr at radd ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cyflawni eu potensial.

Mae gradd prifysgol yn gyraeddadwy hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gymwysterau blaenorol.

Hefyd yn cael eu hadnabod fel cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, gallwch ddewis o amrywiaeth o lwybrau i’ch arwain chi at eich cwrs gradd dewisol gan eich rhoi chi ar ben ffordd i lwyddo a sicrhau eich swydd ddelfrydol.

Byddwch yn dysgu sut i fynd ati i astudio a’r technegau gwahanol y byddwch eu hangen i fod yn fyfyriwr llwyddiannus. Mae cynnwys y cwrs wedi ei ddylunio i sicrhau eich bod chi’n gymwys i astudio yn y brifysgol.

Mae sawl un yn bryderus wrth gychwyn cwrs Mynediad i Addysg Uwch, yn enwedig os nad ydynt wedi bod mewn dosbarth ers peth amser. Ond peidiwch â phoeni; ni fyddwn yn holi cwestiynau ar bethau nad ydych yn gyfarwydd â nhw.

Er bydd rhai agweddau o’r cwrs yn heriol, prif bwrpas cwrs Mynediad i Addysg Uwch ydi’ch helpu chi i fod yn llwyddiannus. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo chi i ddatblygu popeth y byddwch ei angen ar gyfer y brifysgol, heb unrhyw ragdybiaethau am eich profiad.

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Edrychwch ar ein cyrsiau

play
Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out
Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Roedd ysgol yn anodd gan nad oedd gennyf gefnogaeth. Ers bod yn Coleg Gwent rwyf wedi gwneud ffrindiau, magu hyder, a nawr fy nod hirdymor yw bod yn Nyrs A&E

Cait Griffin
Mynediad i Addysg Uwch (Nyrsio)

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau