Llwybrau Lefel A

Learner, graduate and engineer worker
Learner in tartan dress

DIGWYDDIADAU RHITHWIR BYW

Cymerwch gam ar hyd eich llwybr gyrfa dewisol drwy ymuno â ni yn un o’n digwyddiadau Wythnos Llwybrau ar 6ed a 7fed Gorffennaf.

Cofrestrwch nawr!

Mae ein pynciau Lefel A wedi’u grwpio gyda’i gilydd yn llwybrau gyrfa sy’n cynnwys pynciau sy’n cyd-fynd i’ch helpu chi i ddewis y cwrs mwyaf addas ar gyfer eich nod gyrfa. Cymerwch gip ar ein taflenni ffeithiau isod.

Mae Llwybrau Lefel A wedi’u dylunio i’ch symud gam yn nes at eich nodau yn y dyfodol. Yn Coleg Gwent rydym yn cynnig rhaglenni astudio unigryw sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu’r sgiliau, profiadau a’r cymwysterau diweddaraf i’ch galluogi i ddilyn gyrfa neu radd brifysgol mewn maes diddordeb penodol.

Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch. Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

Yn ystod ein hwythnos Llwybrau Lefel A ym mis Gorffennaf, byddwn yn rhannu cynghorion defnyddiol a gwybodaeth i’ch helpu i ddewis y clwstwr cywir o bynciau sy’n cyd-fynd â’ch llwybr gyrfa dewisol. Ansicr ynghylch pa lwybr rydych eisiau ei ddilyn? Pwrpas yr wythnos Llwybrau yw eich helpu i benderfynu a’ch rhoi ar y trywydd cywir i lwyddo.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau byw ym mis Gorffennaf, a fydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am y pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Dyma pam y dylech fynychu:

  • Cyfle i ddewis y clwstwr gorau o bynciau ar gyfer y nodau gyrfa o’ch dewis
  • Dysgu mwy am y cyfleoedd y gallwch eu datgloi trwy’r pynciau o’ch dewis
  • Cwrdd â’ch tiwtoriaid a chael atebion i’ch cwestiynau
  • Dysgu mwy am y gweithgareddau a’r profiadau cyfoethogi a fydd yn ategu’ch astudiaethau fel teithiau, clybiau a chymdeithasau sydd ar gael i chi

Dyddiadau digwyddiadau agored

Dydd Mawrth 6 Gorffennaf

4.30yp – Dylunio a’r Cyfryngau
5.00yh – Gwyddorau Cymdeithasol
5.30yh – Y Dyniaethau
6.00yh – Saesneg ac Ysgrifennu
6.30yh – Cyfryngau Creadigol

Dydd Mercher 7 Gorffennaf

4.30yp – Meddygaeth
5.00yh – Busnes
5.30yh – Cyfraith
6.00yh – Yr Amgylchedd a Daearyddiaeth
6.30yh – Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg

Cofrestrwch nawr!

Dal ddim yn siŵr os yw Lefel A ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau