Dysgu

Prentisiaethau

Nid yw addysg llawn amser yn addas i bawb – rydym yn cydnabod hynny. Felly beth am ystyried Prentisiaeth? Gallwch gyflawni cymwysterau gwerthfawr wrth ennill profiad hollbwysig – a derbyn cyflog wrth astudio!

Swydd go iawn
Defnyddiwch eich sgiliau newydd yn y gweithle, a dewch i’r coleg, un diwrnod yr wythnos fel rheol.

Cymhwyster go iawn
Mae Prentisiaeth yn gymhwyster cenedlaethol a gydnabyddir gan gyflogwyr ledled y byd. Sgiliau gwell, rhagolygon gwell!

Cyflog go iawn
Byddwch yn ennill profiad o’r diwydiant, sgiliau a chymwysterau wrth dderbyn cyflog!

Dyfodol disglair
Bydd Prentisiaeth yn rhoi i chi”r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, a gall agor drysau yn y dyfodol.

Yn Coleg Gwent, gallwch wneud prentisiaeth mewn:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed
 • Peirianneg drydanol
 • Gosod trydan
 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Lletygarwch
 • Peirianneg fecanyddol
 • Plymio
 • Atgyweirio corff cerbyd
 • Cynnal a chadw cerbydau
 • Weldio

Cymryd y cam nesaf

I wneud Prentisiaeth mae’n rhaid i chi fod:

 • Mewn cyflogaeth yn y sector berthnasol, gyda chytundeb cyflogaeth ac yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog cenedlaethol
 • Yn byw ac/neu yn gweithio yng Nghymru
 • Ddim mewn addysg llawn amser
 • Yn barod i gwblhau’r cymwysterau sydd yn tanategu’r Brentisiaeth
 • Yn 16 mlwydd oed neu hŷn.

Ddim mewn gwaith eto?

Dim problem. Gallwch gofrestru ar gwrs llawn amser ac, wedi i chi ddod o hyd i gyflogwr, trosglwyddo i wneud Prentisiaeth – gweler ein cyngor ar ddod o hyd i swydd.

Methu dod o hyd i rywbeth?

Cysylltu â ni i drafod eich opsiynau drwy ffonio 01495 333355 neu anfon e-bost i apprenticeships@coleggwent.ac.uk.

employers banner

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau