En

Cyrsiau Prentisiaeth

Ddim mewn gwaith eto?

Os nad ydych mewn gwaith, gallwch gofrestru ar gwrs llawn amser ac, wedi i chi ddod o hyd i gyflogwr, gallwch drosglwyddo i wneud Prentisiaeth. Gweler ein cyngor ar ddod o hyd i swydd.

Mewn gwaith eisoes?

Newyddion da! Gallwn weithio gyda chi a’ch cyflogwr, i sicrhau eich bod chi’n ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, ac yn datblygu sgiliau proffesiynol a sgiliau bywyd ochr yn ochr a’ch swydd.

Cyrsiau

Gallwch astudio prentisiaeth mewn ystod eang o sectorau yn Coleg Gwent. Mae rhai cyrsiau enghreifftiol yn cynnwys:

 • NVQ Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Adferiad Damweiniau (Egwyddorion Corff)
 • NVQ Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Adferiad Damweiniau (Paent)
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Saernïaeth Mainc
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gosod Brics
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Electronig
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gosodiadau Trydanol
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Electronig
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwasanaethau Electrodechnegol
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwneuthuriad Peirianneg
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Peirianneg Ffabrigo a Weldio
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Trwm
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Electronig)
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Mecanyddol)
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Plymio a Gwresogi
 • Diploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gwaith Coed Safle
 • HNC mewn Peirianneg
 • HND Peirianneg Sifil
 • HND Peirianneg Sifil
Darganfyddwch fwy am ein Prentisiaethau drwy ddod i un o’n digwyddiadau agorede-bostiwch ni neu ffoniwch 01495 333355.
apprentice
play
employers banner

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau