En

City & Guilds Diploma NVQ Coginio Proffesiynol (Teisennau a Melysion) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaithle Bydd angen i chi fod mewn cyflogaeth lawn amser yn y sector i wneud cais ar gyfer y cwrs hwn a bydd eich aseswr yn ymweld â chi yn y gweithle i gwblhau eich cymhwyster NVQ.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2024

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i hyfforddi cogyddion mewn sgiliau paratoi a choginio bwyd cymhleth ac uwch, gan ganolbwyntio ar deisennau a melysion.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...prentisiaid sy'n gweithio mewn cegin 

...rheiny sydd â diddordeb mewn teisennau a melysion

...rheiny sydd eisiau datblygu eu sgiliau paratoi a choginio bwyd

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn astudio amrywiaeth o fodiwlau, yn cynnwys:

 

  • Diogelwch bwyd
  • Rheoli adnoddau
  • Paratoi, coginio a blasuso prydau crwst cymhleth
  • Paratoi, prosesu a blasuso cynnyrch siocled cymhleth
  • Paratoi, prosesu a blasuso cynnyrch marsipán, pastillage a siwgr
  • Paratoi, coginio a chyflwyno cynnyrch oer cymhleth
  • Paratoi, blasuso a chyflwyno cynnyrch canapés a choctels
  • Paratoi, coginio a blasuso pwdinau poeth cymhleth
  • Paratoi, coginio a blasuso pwdinau oer cymhleth
  • Cynhyrchu sawsiau, llenwadau a chaenau ar gyfer pwdinau cymhleth

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

 

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 91 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudioPrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Lletygarwch ac Arlwyo.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ Coginio Proffesiynol (Teisennau a Melysion) Lefel 3?

CODI0360AA
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaithle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr