English Llwyddwch - Ymgeisiwch nawr

Gwireddwch eich breuddwydion a chyrhaeddwch eich uchelgais yn Coleg Gwent. Boed â diddordeb mewn dechrau busnes, ennill dyrchafiad, cael lle yn y brifysgol, meistroli crefft arbennig neu ail-feddwl eich gyrfa…

MAE'CH DYFODOL YN DECHRAU YN COLEG GWENT

Llwyddwch yn eich ffordd chi

Gyda channoedd o gymwysterau llawn amser, rhan amser a lefel prifysgol ar draws ystod eang o bynciau academaidd a galwedigaethol a phrentisiaethau, mae gennym rywbeth at ddant pawb. Mae astudio ar garreg eich drws ar ein pum campws lleol yng Nghwmbrân, Brynbuga, Glynebwy, Crosskeys a Chasnewydd yn ei gwneud hi’n hawdd!

Felly, “llwyddwch”, ym mha bynnag faes…

Llwyddwch gyda Coleg Gwent!

Llwyddwch - Ymgeisiwch nawr

Llwyddwch yn eich cam nesaf Yn Coleg Gwent

Llwyddwch - Ymgeisiwch nawr

10 Rheswm dros ddewis Coleg Gwent

Dewiswch y cwrs cywir a Llwyddwch

Dod o hyd i gwrs sydd wedi'i wneud i chi. Gall ein tîm recriwtio myfyrwyr eich tywys i'r cyfeiriad cywir, neu gallwch gael gwybod mwy trwy gofrestru ar gyfer un o'n digwyddiadau agored.

Dewch i ddarganfod cannoedd o gyrsiau:
  • Fe lwyddwch yn fwy tebygol os dewiswch bwnc rydych chi’n ei fwynhau!
  • Bydd dewis rhywbeth yr ydych yn dda ynddo yn golygu eich bod yn fwy tebygol o gael graddau da.
  • Meddyliwch am le’r hoffech fod ar ôl gorffen yn y coleg - Prifysgol? Swydd? Hyfforddiant pellach? Dewiswch gwrs a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nod.
Siaradwch â'n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Hoffem roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am gyrsiau, digwyddiadau a chynigion newydd gan grŵp Coleg Gwent. Dewiswch sut yr hoffech glywed gennym:

Gallwch chi newid eich meddwl ac optio allan ar unrhyw adeg. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd i ddiweddaru'ch dewisiadau neu i gael rhestr lawn o sut rydyn ni'n defnyddio'ch data.