En

YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Unedau Gorfodol Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£120.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Mai 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster dwys hwn yw galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau er mwyn iddynt allu ymgysylltu â chleientiaid, eu hwyluso, eu haddysgu a'u cefnogi yn y gampfa neu mewn amgylchedd clwb iechyd. Wedi cwblhau'r cymhwyster hwn bydd dysgwyr yn gallu ymgeisio am swyddi Hyfforddwr Campfa.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unigolion sy'n awyddus dechrau ar eu llwybr yn y diwydiant ffitrwydd

... unigolion sydd eisiau gweithio fel hyfforddwr yng nghyd-destun ymarfer corff yn y gampfa, ymarfer corff i gerddoriaeth neu hyfforddi ymarfer corff grwp.

... unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn iechyd a ffitrwydd.

Cynnwys y cwrs

Mae 5 uned yn y cwrs hwn ac mae unedau 1-3 yn orfodol. (Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol (CIMSPA).)

  1. Anatomi a ffisioleg
  2. Darparu profiad cwsmer cadarnhaol yn yr amgylchedd ymarfer corff
  3. Rheoli Ffordd o Fyw ac Ymwybyddiaeth Iechyd
  4. Paratoi a chynllunio rhaglenni ar gyfer y gampfa
  5. Cyfarwyddyd proffesiynol a chyflwyno rhaglenni ar gyfer y gampfa

Mae'r unedau ymarferol yn cynnwys:

  • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amryw o amgylcheddau ffitrwydd
  • Sut i raglennu ymarfer corff effeithiol a diogel ar gyfer ystod o gleientiaid, buddion iechyd a gweithgaredd corfforol a phwysigrwydd bwyta'n iach
  • Sut i gyfathrebu gyda chleientiaid yn effeithiol ac annog cleientiaid i lynu wrth raglen ymarfer corff
  • Y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gynllunio a pharatoi rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa

Asesiad: Mae hwn yn gwrs damcaniaethol ac ymarferol dwys a fydd yn cael ei asesu drwy arholiad amlddewis, asesiad Y-mark llyfr agored ar-lein, asesiad llyfr gwaith ac asesiad ymarferol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen i ddysgwyr gael diddordeb brwd mewn gweithgareddau ffitrwydd; mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol. Rhaid i chi fod yn 19 oed neu'n hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs hwn gallech gymryd yr Hyfforddiant Personol Lefel 3 yn llawn neu ran amser; Beicio/Ymarfer Corff Grŵp Lefel 2 i Gerddoriaeth/Ymarfer Corff a gweithgaredd corfforol i blant/Hyfforddi Sesiynau Cylchdaith; neu gael gwaith yn y diwydiant ffitrwydd.

Ble alla i astudio YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Unedau Gorfodol Lefel 2?

UCCE2126AD
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Mai 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr