En

YMCA Gwobr mewn Beicio Dan Do Grwp Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i gynllunio a chyfarwyddo'n broffesiynol - Sesiynau Beicio Grwp Tu Mewn sy'n ddiogel ac yn effeithiol o fewn amgylchedd campfa neu glwb iechyd.

 

Bydd dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau i ddod yn hyfforddwr beicio dan do mewn grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant a nodir yn safon broffesiynol CIMSPA.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector ffitrwydd ond sydd eisiau ennill sgiliau newydd

...y rhai sydd eisiau ychwanegu at eu gwybodaeth a’u sgiliau presennol i gwrdd â safon broffesiynol Hyfforddwr Ymarfer Grwp Craidd CIMSPA.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn arweinydd ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant sydd wedi'u nodi yn safon broffesiynol graidd ymarfer grwp CIMSPA.

Ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 YMCA mewn Arwain Ymarfer Corff Grwp: Seiclo Dan Do, rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol:

  • Egwyddorion cynllunio a chyflwyno sesiynau ymarfer corff grwp
  • Cynllunio a chyflwyno ymarfer cylchol grwp

Wedi'i gynnal yn y stiwdio sbin ar gampws Brynbuga, mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael â:

  • Buddion seiclo grwp dan do
  • Iechyd a diogelwch mewn perthynas â seiclo grwp dan do
  • Sut i ddylunio ac addysgu sesiynau effeithiol a diogel
  • Egwyddorion a newidynnau a ddefnyddir o fewn sesiwn
  • Sut i fonitro ac annog cyfranogwyr
  • Sut i ddefnyddio cerddoriaeth yn ystod sesiynau
  • Sut i asesu a myfyrio ar ddarparu seiclo grwp dan do.

Bydd angen ichi fod wedi ymrwymo'n llawn i fynychu ac yn barod i gyfrannu yn y sesiynau. Byddwch yn cael eich asesu drwy bortffolio o dystiolaeth ac arddangosiad ymarferol/aseiniad.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen at Gampfa Lefel 2, Ymarfer Corff i Gerddoriaeth Lefel 2, Ymarfer Corff a Gweithgareddau Corfforol i Blant Lefel 2, Hyfforddi Sesiynau Cylchol neu swydd yn y diwydiant ffitrwydd.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd i gael lle ar y cwrs hwn neu fod wedi cwblhau'r unedau gorfodol canlynol:

• Anatomi a ffisioleg ar gyfer hyfforddwyr ymarfer corff a ffitrwydd

• Darparu profiad cwsmer cadarnhaol yn yr amgylchedd ymarfer corff

• Rheoli ffordd o fyw ac ymwybyddiaeth iechyd

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddeuddydd (ar y penwythnos) ar gampws Brynbuga, ac mae'n orfodol eich bod yn mynychu'r deuddydd.

Ble alla i astudio YMCA Gwobr mewn Beicio Dan Do Grwp Lefel 2?

UCAW0270AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 23 Tachwedd 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr