Diwrnodau Canlyniadau - Beth sydd angen i chi ei wybod

Diwrnodau Canlyniadau 2021

Dydd Mawrth 10 Awst

Diwrnod Canlyniadau Uwch Gyfrannol/Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, BTEC Lefel 3, ac UAL neu OCR Galwedigaethol Technegol

Bydd y canlyniadau’n cael eu hanfon i’ch cyfrif e-bost Coleg Gwent am 08:30.

Dydd Iau 12 Awst

Diwrnod Canlyniadau TGAU, BTEC Lefel 2, ac UAL neu OCR Galwedigaethol Technegol

Bydd y canlyniadau’n cael eu hanfon i’ch cyfrif e-bost Coleg Gwent am 08:30.

Canlyniadau galwedigaethol eraill

Nid oes gan rai cyrff dyfarnu, megis City & Guilds a BTEC Lefel 1, ddyddiad penodol ar gyfer canlyniadau.

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich tystysgrifau, byddwn yn eu postio i’ch cyfeiriad cartref. Gall gymryd hyd at 12 wythnos i’r tystysgrifau gael eu hanfon i’r coleg ar ôl i’ch canlyniadau gael eu cyhoeddi ac yna byddwn yn eu postio atoch. Os yw eich cyfeiriad cartref wedi newid yn ddiweddar neu os oes disgwyl iddo newid yn ystod y 12 wythnos nesaf, ffoniwch ni ar 01495 333777 i roi gwybod i ni.

Derbyn Canlyniadau drwy E-bost

Os ydych i fod i dderbyn eich canlyniadau drwy eich cyfrif e-bost dysgwyr Coleg Gwent, gwiriwch fod gennych fynediad ato.

Y ffordd hawsaf o gael mynediad i’ch cyfrif e-bost coleg yw drwy CG Connect.

Os na allwch gael mynediad ato, gallwch ailosod eich cyfrinair yma: www.coleggwent.ac.uk/self-service-password-reset

I gael rhagor o gymorth i gael mynediad i’ch cyfrif dysgwr neu os oes gennych broblemau TGCh, gallwch gysylltu â’n tîm TGCh yma:
https://ict.coleggwent.ac.uk/help/

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd gyda’ch canlyniadau, ond peidiwch â phoeni os na fyddwch yn cael y canlyniadau yr oeddech wedi gobeithio. Beth bynnag sy’n digwydd, rydym yma i chi!

I gael cymorth a chyngor, gallwch e-bostio ein tîm arholiadau drwy exams@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01495 333777

Gallwn ni helpu gyda:

  • Canlyniadau arholiadau coll neu ymholiadau
  • Cyngor cyffredinol ar eich canlyniadau a’ch apeliadau
  • Cymorth personol

Pob lwc a dymunwn y gorau i chi!