Bywyd yn Coleg Gwent

CG Extra

3 students walking outside a campus building

Os ydych yn chwilio am hwyl a chyffro tra byddwch yn astudio yn y coleg – mae CG Extra i chi! Mae’n cynnig slotiau pwrpasol wedi’u hamserlennu ar gyfer ystod eang o weithgareddau ochr yn ochr â’ch astudiaethau, ac yn rhoi cyfle i chi wneud ffrindiau newydd ar yr un pryd.

Mae ychydig yn unig o'r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn cynnwys:

• Gwobr Dug Caeredin
• Clybiau a Chymdeithasau
• Codi arian a gwirfoddoli
• Digwyddiadau a chystadlaethau
• Digwyddiadau chwaraeon
Gweithgareddau menter i wella sgiliau cyflogadwyedd
• Hybu Iechyd
• Llysgenhadon Myfyrwyr
• Digwyddiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i hyrwyddo cyfle cyfartal
• Y Cynllun Cash4Change i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth

Rhowch wybod i ni yn y sesiynau cynefino os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau newydd!