Bywyd yn Coleg Gwent

CG Extra

3 students walking outside a campus building

Os ydych yn chwilio am hwyl a chyffro tra byddwch yn astudio yn y coleg – mae CG Extra i chi! Mae’n cynnig slotiau pwrpasol wedi’u hamserlennu ar gyfer ystod eang o weithgareddau ochr yn ochr â’ch astudiaethau, ac yn rhoi cyfle i chi wneud ffrindiau newydd ar yr un pryd.

Mae ychydig yn unig o'r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn cynnwys:

  • Gwobr Dug Caeredin
  • Clybiau a Chymdeithasau
  • Codi arian a gwirfoddoli
  • Digwyddiadau a chystadlaethau
  • Digwyddiadau chwaraeon
  • Gweithgareddau menter i wella sgiliau cyflogadwyedd
  • Hybu Iechyd
  • Llysgenhadon Myfyrwyr
  • Digwyddiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i hyrwyddo cyfle cyfartal
  • Y Cynllun Cash4Change i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth

Rhowch wybod i ni yn y sesiynau cynefino os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau newydd!