Cyfrifiadura Cwmwl

Woman using laptop in front of server racking

Mae cyfrifiadura cwmwl yn golygu darparu gwasanaethau gwahanol drwy’r Rhyngrwyd. Mae hyn yn cynnwys pethau megis storio data, gweinyddion, cronfeydd data, rhwydweithio, a meddalwedd.

Mae bob un o’n cyrsiau Cyfrifiadura Cwmwl yn seiliedig ar broblemau sy’n bodoli yn y byd go iawn a datrysiadau ymarferol, sy’n golygu y byddwch chi’n barod i wynebu heriau proffesiynol newydd ar ôl cwblhau eich cwrs. Mae gofyn sylweddol am sgiliau cwmwl ar hyn o bryd, felly cewch amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597