Ran Amser

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am gwrs rhan amser

Unwaith ichi ddewis pa gwrs rhan amser i’w hastudio, mae gwneud cais yn hawdd.

phone icon

Ffoniwch 01495 333777 a byddwn yn eich cofrestru dros y ffôn

laptop icon

Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein

people icon

Wyneb yn wyneb ar y campws, dydd Llun – dydd Iau 9am-4pm

Beth fydd ei hangen arnoch chi

I arbed amser, sicrhewch fod gennych y pethau canlynol pan rydych yn cofrestru.

  • Manylion personol (gan gynnwys cyfeiriad postio llawn)
  • Dull o dalu (cerdyn debyd/credyd, manylion banc) ar gyfer unrhyw ffioedd dysgu taladwy (a ffioedd arholiadau a chofrestru os ydych yn gwneud cais ar y diwrnod)
  • ID â llun (trwydded yrru/pasbort)
  • Rhif Yswiriant Gwladol (i’w weld ar slipiau cyflog, cerdyn Yswiriant Gwladol)

Angen cymorth ariannol?

Gall rhai myfyrwyr rhan amser fod yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol – cymerwch gipolwg ar yr hyn allwch chi fod yn gymwys i’w hawlio yma

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau