Dysgu

Sut i wneud cais

Cyn y gallwch ymgeisio am Fisa Cyffredinol Haen 4, mae Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) yn mynnu bod gennych y canlynol:

SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel)

Tystysgrif sy’n arddangos eich lefel o Saesneg, ac sy’n dangos eich bod wedi sicrhau’r sgôr briodol. Cewch wybod mwy yma.

Arian i'ch cynnal

Bydd angen i chi ddangos i UKVI fod gennych ddigon o arian i fyw y tu allan i Lundain yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs. Y ffigwr cyfredol yw £8,000, a gall hwn fod yn eich meddiant chi neu feddiant eich rhieni. Bydd angen i chi hefyd ddangos bod gennych ffi’r cwrs.

Unwaith y byddwch yn bodloni’r gofynion uchod, gallwch gyflwyno ffurflen gais i’n swyddfa Ryngwladol drwy international@coleggwent.ac.uk  

Sut i wneud cais i Coleg Gwent

Cam 1 

Cwblhewch y ffurflen gais Ryngwladol

Cam 2 

Cyflwynwch eich ffurflen gais gyda’r wybodaeth ganlynol (y gellir ei sganio’n electronig):

  • Copi o’ch pasbort cyfredol dilys
  • Eich holl dystysgrifau addysgol o’r ysgol, y coleg neu’r brifysgol
  • Copi o’ch tystysgrif SELT

Cam 3

Bydd eich ffurflen gais yn cael ei phrosesu a chyfweliad dros Skype yn cael ei drefnu.

Cam 4

Byddwn yn cynnig lle i chi ar y cwrs – bydd angen i chi dderbyn y cynnig yn ffurfiol.

Cam 5

Yna, bydd angen i chi gyflwyno’r canlynol i’r tîm Rhyngwladol:

  • Tystysgrif Twbercwlosis (os yw hynny’n ofynnol)
  • Gwybodaeth am eich cyfrif banc, ynghyd â’ch blaendal (50% o’r ffi cwrs)

Cam 6 

Unwaith y byddwn wedi derbyn a phrosesu hyn i gyd, byddwch yn cael Cadarnhad o’ch Derbyn ar gyfer Astudiaethau (CAS) gyda’r holl fanylion cwrs perthnasol.