Dysgu

Cyrsiau Iaith Saesneg

Fel myfyriwr rhyngwladol, efallai y byddwch eisiau gwella eich sgiliau iaith Saesneg tra’r ydych yma, y mae gennym ystod o gyrsiau ar gyfer gwneud hynny. Isod, ceir canllaw sylfaenol.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Saesneg fel Iaith Dramor

P’un a ydych eisiau gwella eich sgiliau Saesneg neu ddefnyddio Saesneg ar gyfer eich gwaith/astudiaethau ac angen gwella eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig, mae gennym gwrs sy’n addas i chi.

Rhaglen dreigl yw EFL, felly gallwch gofrestru unrhyw bryd rhwng mis Medi a mis Mai ar nifer o gyrsiau rhan-amser a rhwng mis Medi a mis Ionawr ar gyfer y cwrs llawn amser. Mae’r dyddiadau cofrestru yn dibynnu ar addasrwydd ac argaeledd y cwrs.

Os allwch chi ddechrau’r cwrs heddiw, ffoniwch ni ar + 44 (0)1633 466022. Mae cyrsiau yn rhedeg o fis Medi.

Y nifer mwyaf y gellir ei gael mewn dosbarth: 18 | Ystod oedran: Myfyrwyr rhyngwladol 17+ Myfyrwyr yr UE/cartref 16+

male & female sat at a desk

Paratoi at arholiad IELTS

Mae IELTS yn sefyll am System Brofi Ryngwladol ar gyfer yr Iaith Saesneg. Caiff yr arholiad hwn ei gydnabod gan lywodraethau, prifysgolion a chyflogwyr ledled y byd fel mesur o’ch sgiliau ffurfiol a gallu ieithyddol wrth ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Darganfyddwch fwy >

Darllen ac Ysgrifennu Academaidd

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau darllen ac ysgrifennu at ddibenion academaidd.

Darganfyddwch fwy >

Siarad a Gwrando Academaidd

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau darllen ac ysgrifennu at ddibenion academaidd.

Darganfyddwch fwy >

Saesneg Cyffredinol - Dechreuwyr/Sylfaenol

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich Saesneg ar draws y pedwar maes sgiliau sef siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel dechreuwyr/sylfaenol.

Darganfyddwch fwy >
male stood in front of brightly coloured wall

Saesneg Cyffredinol - Cyn-ganolradd, Saesneg Canolradd, Canolradd Uwch

Ar y cwrs hwn byddwch yn gallu gwella eich Saesneg ar draws y pedwar maes sgiliau sef siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel cyn-ganolradd, canolradd, canolradd uwch.

Darganfyddwch fwy >
group of international students

Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg (FCE)

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich Saesneg ar draws y pedwar maes sgiliau sef siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel dechreuwyr/sylfaenol.

Darganfyddwch fwy >
female stood on stairs

Tystysgrif mewn Saesneg Uwch (CAE)

Paratowch ar gyfer yr arholiad CAE gyda’r cwrs hwn. Gall cymhwyster CAE arddangos i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau addysgol fod gennych Saesneg lefel uwch.

Darganfyddwch fwy >

Os hoffech archebu unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu ddarganfod mwy am ddysgu Saesneg, bydd ein tîm cyfeillgar yn barod i helpu. Cysylltwch â nhw yma.