Dysgu

Ffioedd cwrs

Bydd y ffioedd cwrs a delir gennych yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn dymuno ei astudio a’ch statws Rhyngwladol (y byddwn yn ei ddyfarnu yn eich Asesiad Ffioedd).

Isod, ceir canllaw sylfaenol:

Cyrsiau Saesneg

Awr yr wythnos Myfyrwyr Tramor Myfyrwyr yr UE/Cartref
3 awr yr wythnos Cyffredinol neu Academaidd £29/yr wythnos £13/yr wythnos
4 awr yr wythnos Cyffredinol neu Academaidd £38/yr wythnos £17/yr wythnos
16 awr yr wythnos 12 awr Academaidd a 4 awr Cyffredinol £150/yr wythnos £70/yr wythnos

Cyrsiau lefel 3 - cyrsiau a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer mynediad i'r brifysgol

Cwrs Cost Hyd IELTS yn ofynnol
Safon Uwch (3 phwnc) £5500 2 flynedd 5.5
Diplomâu BTEC £5500 2 flynedd 5.5

Astudio pellach ar Lefel 3

Cwrs Cost fesul blwyddyn Hyd IELTS yn ofynnol
Mynediad at Addysg Uwch £5500 1 flwyddyn 5.5

Addysg Uwch - cyrsiau lefel prifysgol

Cwrs Cost fesul blwyddyn Hyd IELTS yn ofynnol
HNC llawn amser £12,600 1 flwyddyn 6
HND llawn amser £12,600 1 neu 2 flynedd 6
Gradd Sylfaen £12,600 1 neu 2 flynedd 6