Dysgu

Llety a trafnidiaeth

Students outside BGLZ

Lle i fyw tra byddwch yn Coleg Gwent

Pan fyddwch yn dod i astudio gyda ni, byddwch yn dod ar draws amryw o opsiynau o ran lle i fyw.

Hunanarlwyo

Mae Pentref Myfyrwyr Casnewydd yn rhoi’r cyfle i chi fod yng nghanol Casnewydd gyda myfyrwyr eraill o bob cwr o’r ddinas. Mae ganddo 442 o ystafelloedd ar y safle, wedi’u rhannu i 88 o fflatiau ar draws pedwar bloc, mae’n ffordd wych o gwrdd â ffrindiau newydd neu fwynhau bywyd cymdeithasol Casnewydd.

 • Wrth aros yma bydd gennych:
 • Ystafell gyda chyfleusterau en suite
 • Mynediad at gegin a mannau bwyta cymunedol
 • Mynediad at fannau cymdeithasol mawr gyda SKy TV, Xbox ac ystafell sinema
 • Mynediad llawn at WiFi
 • Defnydd o gyfleusterau golchi dillad ar y safle

Cost
Bydd eich rhent yn dibynnu ar faint eich ystafell, ond mae ystafelloedd sengl yn dechrau o £112 yr wythnos ac ystafelloedd mawr o £119 yr wythnos. Mae rhent yn cynnwys WiFi, trydan, dŵr ac yswiriant cynnwys.

Darganfyddwch fwy am Bentref Myfyrwyr Casnewydd.

Aros gyda theulu

Os yw’n well gennych foethau cartref teuluol, yna mae ein cynllun Aros gyda theulu yn berffaith i chi. Golyga y gallwch aros gyda theulu lleol ac aros mewn llety cyfforddus, diogel, gan roi’r cyfle perffaith i chi gynefino â’ch bywyd newydd yn y DU.

Gyda chynllun aros gyda theulu, bydd gennych:

 • Ystafell, dillad gwely, tyweli a dodrefn sylfaenol, gan gynnwys gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Bwrdd astudio
 • Mynediad at ystafell ymolchi
 • Allwedd i’r eiddo
 • Brecwast bob bore
 • Pryd gyda’r nos
 • Defnydd o’r gegin
 • Defnydd o’r peiriant golchi dillad

Cost
Mae cynllun aros gyda theulu yn costio £110 yr wythnos, sy’n cynnwys gwely, brecwast a phryd gyda’r nos. Bydd angen i chi dalu blaendal o £100 a rhent am y ddau fis cyntaf ar ôl i chi gyrraedd.

Lleoliad a chysylltiadau trafnidiaeth

Teithio yn ôl ac ymlaen i Coleg Gwent

Mae’n hawdd cyrraedd Coleg Gwent ar y trên, mewn car, neu ar awyren.

Dim ond awr a hanner i ffwrdd o faes awyr Heathrow yw’r Coleg, a dim ond 45 munud o feysydd awyr Bryste a Chaerdydd, felly mae mynediad yn uniongyrchol a syml. Mae’r orsaf drenau yng nghanol dinas Casnewydd yn cysylltu â’r rhan fwyaf o ddinasoedd mwyaf y DU, ac mae gwasanaeth uniongyrchol i Lundain yn gadael ac yn cyrraedd bob awr.

Mae ein Tîm Rhyngwladol yn barod i’ch helpu gyda gwybodaeth am hediadau i fynd yn ôl ac ymlaen i’r DU, yn ogystal â threnau a bysiau o fewn y DU. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â thrafnidiaeth, e-bostiwch international@coleggwent.ac.uk