Dysgu

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Staff members mid group discussion

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn bwysig iawn i ni fel coleg. Rydym yn annog pob aelod o gymuned y coleg, pa un a ydynt yn siaradwyr Cymraeg ai peidio, i ddeall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil bersonol ac addysgol, yn ogystal â sgil cyflogadwyedd, yn y dyfodol.

Rydym wastad yn gweithio i ehangu’r gwasanaeth a gynigir ar gyfer ein dysgwyr sy’n siaradwyr Cymraeg. Ar hyn o bryd, cynigir:

 • Cyfle i astudio rhai modiwlau’n ddwyieithog o blith detholiad o gyrsiau llawn amser. Mae nifer y modiwlau a’r cyrsiau dwyieithog a gynigir yn cynyddu’n flynyddol.
 • Tiwtor Cymraeg ei iaith neu ei hiaith ar gyfer rhai o’ch modiwlau os ydych yn dilyn cwrs dwyieithog
 • Adnoddau Cymraeg ar gyfer modiwlau dwyieithog
 • Cymorth gyda’r Gymraeg yn eich aseiniadau a’ch gwaith cwrs
 • Y dewis i ysgrifennu aseiniadau a chwblhau asesiadau ac arholiadau yn y Gymraeg (dim ond pan fo’r bwrdd arholi’n gallu darparu papurau arholiad yn y Gymraeg)
 • Y gallu i gymryd rhan mewn dosbarthiadau tiwtorial yn y Gymraeg
 • E2L – Saesneg fel ail iaith
 • Profiad gwaith goruchwylio
 • Gweithgareddau cyfoethogi cyfrwng Cymraeg
 • Rhestrau termau a geirfaoedd dwyieithog
 • Cyfle i ennill eich sgiliau hanfodol neu allweddol yn ddwyieithog neu yn Gymraeg

Cymorth i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog

Mae cymorth ar gael ar bob campws wrth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r HWB Cymraeg yn cynnig y cymorth canlynol:

 • Buddion astudio
 • Cymorth un i un i gwblhau gwaith yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog
 • Canllawiau ar ddefnyddio apiau i helpu i astudio’n ddwyieithog
 • Gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Y Clwb Cymraeg

Mae’r Clwb Cymraeg yn cwrdd i drefnu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar bob campws yn y coleg, yn cynnwys Dydd Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi, Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, Pencampwriaeth y 6 Gwlad a llawer mwy.

Mae’r Clwb hefyd yn trefnu ymweliadau preswyl i ganolfannau’r Urdd yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd. Mae hefyd yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd a defnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfa anffurfiol wrth gael hwyl.

Am unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â’r Gymraeg a dwyieithrwydd yn y coleg, cysylltwch ag:

clwbcymraeg@coleggwent.ac.uk