Sut i wneud cais

Diweddariad Coronafeirws – A oes modd i mi barhau i wneud cais?

Yn sgil y Coronafeirws, mae safleoedd a llinellau ffôn ein Coleg wedi cau, ac rydym yn gweithio o bell ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn parhau i brosesu ceisiadau newydd ar gyfer yr holl feysydd darparu yn ddigidol, a bydd cynigion yn cael eu gwneud ar sail graddau disgwyliedig.

Sut i wneud cais am gwrs llawn amser

Wedi ichi ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, mae gwneud cais yn hawdd – dilynwch y ddolen ar waelod tudalen y cwrs i ddechrau. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Dod am gyfweliad

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn eich gwahodd i ddod i’n gweld ar y campws, er mwyn i ni ddod i’ch adnabod chi’n well a gallwch siarad gyda’n timau i ddarganfod mwy ynghylch eich cwrs ac opsiynau gyrfa posibl cyn inni gynnig lle ichi.

Cofrestru ar eich cwrs

Fel arfer, mae cyfnod cofrestru’n digwydd ar ddiwedd mis Awst, a byddwn yn anfon llythyr gyda manylion ynghylch pa bryd fydd angen ichi ddod, a beth i ddod gyda chi.

Dechrau Coleg

Mae’r tymor yn dechrau ar ddechrau mis Medi – cewch fanylion ynghylch dyddiadau eich diwrnod cyntaf wrth ichi gofrestru.